10. september

 • 10.09.1888.a. sündis Püssi vallas maalikunstnik ja kujur Rudolf
  SAJOR, kelle üheks tööks on olnud ka Narva Vabadussõja mälestussammas koos Voldemar Mellikuga.
  Temast loe pikemalt Virumaa Leksikonist märksõna R.Sajor all.
 • 10.09.1902.a. sündis Vaivaras 1926.a. Virumaa meister poolraskekaalu tõstmises Robert LEVO ja tema nimele kuulus ka mitu Virumaa rekordit.
 • 10.09.1916.a. sündis Narvas Gunnar HALLING, kes Eesti Kaitsevägedes sai veebliks ja sõja alguses alustas teenistust Saksa armee ridades kuid peagi liitus Soome Armeega ja 05.09.1943.a-l suunati väljaõppele Taavettisse ja siin sai lipnikuks ja võitles tõrjelahingutes Karjala kannasel.Sõjatee Soomes sai otsa 18.09.1944.a-l kui saadeti Eestisse ja koos saksa vägede taandus Saksamaale ja siin oli põgenike laagris, kust pääses Austraaliasse ja töötas siin laskemoonatehases. Ta oli aktiivne laskesportlane ka paguluses. G.Halling suri 02.06.1996.a-l Melbournes.
 • 10.09.1922.a. sündis Kohtla-Nõmmel loomakasvataja Endla KULDMETS, kes oli Eesti NSV VI Ülemnõukogu liige.
 • 10.09.1936.a. sündis Võrus arhitekt Rein RIITSAAR, kes osales Kohtla-Järve (1969.a.) ja Ahtme (1970.a.)generaalplaneerimisel ja Kohtla-Järve Põhja mikrorajooni (1970.a.) ja Lõuna mikrorajooni (1971.) detailplaneerimisel. Suri Tallinnas 26.08.1988.a-l.
 • 10.09.1940.a. oli Jõhvi raudteejaamas rahvuslik demonstratsioon
  seoses 4. jalaväepataljoni ärasaatmisega. Neid süüdistati “relvasta-
  tud mässukatsete organiseerimises” ja arreteeriti ka mitu jõhvilast
  nende seas ka linnavanem Voldemar Härma.
 • 10.09.1947.a. anti Moskvas välja NSVL Ülemnõukogu Presiidiumi Seadlus iga-aastase püha “kaevuritepäeva” sisseseadmise kohta:
  Seada sisse iga-aastane püha “kaevuritepäev”. “Kaevuritepäeva” pühitseda iga aasta augustikuu viimsel pühapäeval.
  Alla kirjutasid:
  NSVL Ülemnõukogu Presiidiumi esimees N. Shvernik
  NSVL Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A.Gorkin.Vahepeal oli see püha põlu all, kuid kuna viimastel aastatel on jälle tasapisi pidama hakatud kutsepäevi, siis on taastatud ka kaevurite päeva tähistamine ja elu näitab, et sellest on kujunenud Ida-Virumaa aasta kultuuri- ja spordisündmus, millest saavad osa üle
  20000 külalise.

  Arthur Ruusmaa.