14. september

  • 172 Suurbritannia võttis kasutusele gregooriuse kalendri.
  • 14.09.1579.a. alustasid Rootsi väed Henrik Horni juhtimisel Narva
    linna piiramist, kuid halva ettevalmistuse töttu tuli peagi ettevõtmine lõpetada ja taanduda.
  • 1741 Saksa päritolu helilooja Georg Friedrich Händel lõpetas pärast 23 päeva katkematut tööd oratooriumi «Messias».
  • 1779 Taanis kehtestati ajakirjandus-vabadus.
    1851 Suri USA romaanikirjanik James Fenimore Cooper, «Nahksuka juttude» autor.
  • 14.09.1894.a. sündis Pühajõel August TAMMEKANN.  Õppis Tartu Ülikoolis ja hiljem Soomes geograafiat. Töötas Tartu Ülikooli geograafiaprofessorina. Tema uurimistööde objektiks oli Kirde-Eesti lavamaa ja diktüoneemakiltkivi. 1940. a. ilmus inglise keeles tema monogaafia Põhja-Eesti paekalda kohta. 1940. aastast elas Soomes ja töötas Helsingi Ülikoolis geograafiaprofessorina kuni oma surmani 23.02.1959.a..Arthur Ruusmaa muuseumi kogude ja interneti alusel.