23. september

 • 23.09.1700 saabus Peeter I oma uute formeeritud polkudega Narva alla.
 • 23.09.1881 sündis Kohtla vallas Albert Lantof, kes pärast Narva
  gümnaasiumi ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpetamist teenis
  Vene-Jaapani sõjas velskrina ja I maailmasõjas välisarstina. Eesti
  Vabadussõjas osales Muhu- ja Saaremaa mässu mahasurumisel. Hiljem teenis 1. diviisi lendsalga vanemarstina. Tema teeneid Vabadussõjas hinnati I liigi 3.järgu Vabadusristiga. Demobiliseerus 14.08.1920 ja läks tööle Püssi jaoskonnaarstina, kus tuli teha kõiki töid alates hambaarstist kuni ämmaemandani välja. Ehitas Püssi kahekordse maja, kus ka ise töötas. Saksa ajal oli siin apteek ja haigla.
  A. Lantof suri 04.08.1938 ja maeti 07.08. Lüganuse kalmistule kiriku tahga. Talle on püstitatud kena graniidist hauasammas, kus on
  peal sõnad: “Töö ja teenete eest” ning tahaküljele graveeritud I.l.
  3.j.v.R. Ka see omamaoodi Vabadussõja mälestussammas on säilinud originaalina.
 • 23.09.1940.a. rajati Narva jõe idakaldal asuvas Dolgaja Niva külas
  esimene kolhoos “Krasnaja Niva”.Muuseumi materjalide alusel Arthur RUUSMAA.