8. oktoober

08.10.1903. a. sündis Kohtla vallas tulevane soomepoiss Rudolf SIMM. Eesti Kaitseväes teenides jõudis veebeli auastmeni, kus ta teenistus katkes 1941. aastal seoses mobiliseerimisega Punaarmeesse. Kasutas peagi juhust ja läks sakslaste poole üle ja 05.10.1943 siirdus hoopis Soome. Alustas teenistus mereväes, sai peagi seersandiks. Eestisse tuli tagasi 02.09.1944, kohe ka arreteeriti ja määrati 8 aastat vangilaagrit. Rudolf Simm suri Tartus 1974 ja on maetud Raadi kalmistule.

08.10.1904. aastal sündis Illuka kandi tuntud kodu-uurija ja seltskonnategelane Osvald KRUUSA. Tema oli ka üheks algatajaks Põlevkiivmuuseumi kodu-uurimisringi liikmete raamatukirjutamisele.  Aluseks sai tema roheline Illuka kandi ajalugu kajastav kodu-uurimuslik töö. Osvald Kruusa suri 1996. aastal ja puhkab oma viimast und Illuka kalmistul.

08.10.1905. a. sündis Jõhvis pianist ja muusikapedagoog Aini KÕRB.
Ta õppis Konservatooriumis A. Lemba klaveriklassis ja täiendas end
Berliinis.1930-1935 andis eratunde Viljandis, järgnes viie aasta jooksul töö Konservatooriumi õppejõuna. Uue võimu tulekuga lahkus Konservatooriumist ja jätkas juhutöid Viljandis, kus ka suri 30.01.1945.

08.10.1925 kirjutati ajalehes “Päevaleht”, et Kohtla-Järve Elektrijaama kütteainete kollete juurde transporteerimiseks ehitatava köistee tööd edenevad õige hästi ja juba kuu aja pärast on oodata proovimistöid.

08.10.1931 sündis Narvas teenistuja peres poliitik ja kirjandusteadlane Sergei ISSAKOV. Loe lähemalt Virumaa Leksikonist.

08.10.1934 sündis Lohusuus Ahti MÄNNIK, kes pärast Konservatooriumi lõpetamist on töötanud Estonia teatri ooperikooris ja esinenud ka solisti ja kontsertlauljana. Tema parimateks osadeks on peetud Vambo E. Kapi “Tasuleekides” ja vanglaülema osa J. Straussi “Nahkhiires”, samuti miteid õnnestunud osi Verdi töödes.

08.10.1992.a. asus õhukaitsejaoskonna ülem major Valeri SAAR komisjoni esimehena üle võtma Jõhvis paiknenud endise NSVL Relvajõudude Üksiku raadiotehnilise roodu inventari ja ka hooneid. Sellega võib ka lugeda lõppenuks Nõukogude Armee olemine Jõhvis.

Arthur Ruusmaa, aluseks S. Hurma materjalid ja muuseumi materjalid.