11. oktoober

11.10.1889. a. sündis Narvas tulevane sõjamees Sergei SAKS. Oli I maailmasõja ajal Musta mere laevastikus sideohvitseriks.1918. sai Ülevenemaalise Kesktäitevkomitee (KTK) liikmeks ja kuulus Mereasjade Rahvakommisariaati. S. Saks oli üks Balti laevastiku Jääretke korraldajatest.1918-1920 oli Kaspia flotilli juhte ja 1921 Mereasjade Rahvakommisariaadi erivolinik relvastusküsimustes. Peagi määrati Veetrantspordi Peavalitsuse juhtivtöötajaks.
Represseeriti Stalini poolt ja hukkus 1938. aastal.

11.10.1915. a. sündis keemik, tehnikateaduste doktor (1955.a-st) Agu
AARNA. Oma keemiaalased teadmised sai Dresdeni ülikoolis (1944)
ja edasi TPI-ist (1948), kuhu jäi ka peale lõpetamist tööle. Töötas TPI õppejõuna 1948-1979. Selle aja sisse mahub ka rektoriamet (1960-1976). 1977. aastal määrati teaduslik-tehnilise kompleksprogrammi “Põlevkivi komplekse kasutamise” nõukogu esimeheks.
Tema peamiseks uurimisteemaks kujunesid põlevkivi orgaanilised
ained. A. Aarnat peetakse sünteetiliste liimvaikudest liimide autoriks ja oli üks selle tootmise organiseerijaid Eestis. Tema teaduslikke uurimusi pärjasid Eesti NSV teenilise teadlase aunimetus (1965), Eesti NSV riiklik preemia (1950 ja 1967), Paul Kogermani nimeline mälestusmedal (1983) jt. Agu Aarna oli Eesti Teaduste Akadeemia liige 1961. aastast, talle omistati Budapesti Ülikooli audoktori tiitel (1970). Sarjas “Mosaiik” nr 49 all ilmus 1989. a. A. Aarna raamat “Põlevkivi” – üks parimaid populaarteaduslikke töid põlevkivi alalt, mis on oma objektiivse ja põhjaliku ainekäsitluse tõttu populaarne tänaseni. Agu Aarna suri Tallinnas 11.12.1989.

Muuseumi materjalide põhjal Arthur Ruusmaa.