17. oktoober

17.10.1918.a-l sündis Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi kodu-uurimise
ringi liige Feliks MÄGIN. Tema uurimisobjektiks on olnud Käva küla ajalugu. Alati olnud ka asendamatu giid Käva kandi kohtade näitamisel ja info pakkumisel. Põlevkivimuuseumi kogudes on 10 lk uurimusi sel teemal, 9 lehel on kirjas mälestused Kohtla-Järve Kaevanduse Algkooli ja Kooliküla ajaloost. Ta oli üks neist, kes istutas vanalinnas Kohtla-Järve Kaevanduskooli juures olnud karjääri männiku (senini ilusasti näha). Eriti mõnusalt ja humoorikalt on kirja pandud mälestused suurtükiväelaste elust Eesti Kaitseväes 1939-1941.aastail ja seda 25 lehel. Peale Põlevkiivmuuseumi on need materjalil tallel ka Eesti Rahva Muuseumis ja Kohtla Ajalooringi kogudes.

17.10.1020 pandi inglase C. Johansoni poolt alus jalgpalliseltsile CONCORDIA Narvas. Esimene ametlik jalgpallimatsh aga peeti Rakvere laadaplatsil Narva ja Rakvere võistkondade vahel. (Tulemust kahjuks ei
ole teada).

17.10.1922 sündis Jõhvi vallas tulevane autolukksepp ja soomepoiss Kalev NOOLE. Teenis vabatahtlikuna Saksa armees, kuid peagi siirdus Soome, 17.11.1943 kanti Soome Armee nimekirjadesse. Sattus kohe ka rindele Rajajoel. Siit suunati väljaõppele JR Staabikompanii koosseisu. Koos kaaslastega osales tõrjelahingutes Vuoksel ja Viiburi lahel. Sõjamehe teele pandi kriips peale 19.08.1944, mil saadeti Eestisse tagasi. Sellest hetkest kaovad andmed tema edasisest käekaäigust…

17.10.1925 kirjutas ajaleht “Päevaleht”: “Täna saabuvad Tallinna 25 Soome Kõrgema Kaubanduskooli üliõpilast, kes külastavad ka oma külaskäigu jooksul Narva tööstusettevõtteid ja Kohtla (Kohtla-Järve-Käva -A.R.) põlevkivikaevandust.
Sama päeva ajalehes “Waba Maa” on juttu põlevkivituha tarvitamisest.
Kuna mõõdunud aasta jooksul läks enamuis vabrikuid Narvas ja Rakveres üle põlevkiviküttele, siis kogunes vabrikute juurde ka palju põlevkivituhka, mida on viimasel ajal hakatud kasutama ehituste juures põrandate alla, laudseinte vahele panemiseks, tänavate sillutamiseks ja lagede katteks mulla asemel.

17.10.1930 sündis Kohtla-Järvel parteitöötaja Hendrik VALK, kes oli Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseisu liige.

17.10.1934 sündis Tartumaale Aakre vallas tulevane kaevur, sotsialistliku töö kangelane Arno KIIVIT, kes esindas kaevureid NSVL Ülemnõukogu IX koosseisus.

17.10.1936 saabus Eestisse Rootsi kroonprints Gustav ADOLF, et osaleda järgmisel päeval Narvas mälestusmärgi avamisüritustel.

17.10.1943 sündis Tallinnas arhitekt Tiit TOMISTE, kes on projekteerinud Iisaku Keskkooli hoone (1979), Narva Stomatoloogia
kliiniku (1980) ja Kohtla-Järve Lastehaigla (1982).

17.10.1953 muudeti Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega
Ahtme töölisalev samanimeliseks rajoonilise alluvusega linnaks.

17.10.1994 asutati EELK Viru praostkonna ONTIKA koolituskeskus,
mis on Eesti Avatud Hariduse Liidu liige alates 25.08.1995. aastast.

Arthur Ruusmaa