11. november

11.11.1918. aastal kell 11.00 lõppes I maailmasõda.

11.11.1918 pandi alus Eesti Kaitseliidule kindral E. Põdderi juhatusel. Ülesanneteks said: korra ja julgeoleku kindlustamine, kõigi varanduste ülesotsimine ja järelvalve, piiri- ja rannavalve, et ära hoida toidu- ja tarbekaupade väljavedu ja kahtlaste isikute kinnipidamine piiril, Venemaalt Eestisse sissetungi tagasilöömine.

Eesti Vabadussõja järel langesid sõjaaegsed ülesanded ära ja peagi Kaitseliidu tegevus vaibus ja organisatsioon püsis vaid paberil. Kui aga puhkes 1. detsembril 1924 mäss, siis kutusti Kaitseliit taas ellu ja algas nende uus arenguetapp, mis lУppes 1940. aastaga. Taasloomine oli 1989. aastal.

11.11.1918 sündis Kohtla vallas Hilda Saaremäe, kes on töötanud kunstnik-dekoraatorina ja kunstnik-kujundajana. Õppis Kohtla algkoolis ja kunstiala Tartu Riikliku Kunstimuuseumi kujutava kunsti kursustel, mille lõpetas 1967.a. Tema kodu-uurimuslikud tööd on Eesti Rahva Muuseumis ja Kohtla ajalooringi kogudes Mälestuskilde Kohtla algkoolist (1998), Luuletused (1988).

Taivi Karafin on teinud TPÜ-s 1997. a. diplomitöö “Kunstnik Hilda Saaremäe”. Põlevkivimuuseumi kunstikogus on mitu H. Saaremäe Põlevkiviteemalist maali.

11.11.1897 sündis Narvas tulevane kapten Heinrich STUNDE (on ka nime all Henn SARMISTE). Ta õppis Tallinna Reaalkoolis, jätkas Sergejevi suurtükiväekoolis. 1919.a oktoobris lõpetas eksternina Eesti Vabariigi Sõjakooli. Vabadussõja perioodil teenis Aegna rannapatareis rühmavanemana ja hiljem teenis 2. raskesuurtükiväedivisjonis. Tema lahingutee kulges lahingutes Tartu, Võru, Narva ja Jamburgi all. Pärast Vabadussõda teenis Õhukaitse suurtükiväegrupi adjudandina. Suri 24.04.1947 Minskis (?).

11.11.1991 nimetati kultuuripalee “Oktoober” ümber Jõhvi Kultuurikeskuseks.

Arthur Ruusmaa.