13. november

13.11.1896. aastal sündis Järvamaal Särevere vallas tulevane major August ARON.1916.a. lõpetas ta Peterhofi lipnikekooli, järgnes alalisväe ohvitseride kool ja esimene pataljoniülemate kursus. Ohvitserina alustas teenistust Sveborgi kindluse 2. suurtükiväe rügemendi 12. kompaniis. 27.11.1918. . alustas teenistust Eesti Kaitseväes, kus temast sai Aegna saare komandant. Peagi suunati A. Aron 2. kindlustusesuurtükiväe divisjoni nooremohvitseriks ja patareiülema abiks. Seejärel sai A.Aronist 1. diviisi suurtükiväelane ja alates 01.12.1928 oli ta 1. soomusrongirügemendi ülema abiks. Major August ARON suri 23.02.1930 ja maeti Toila kalmistule. Tema teeneid Vabadussõjas märkis I liigi 3. järgu Vabadusrist. August Aroni haud on Toila kalmistul kergesti leitav, asudes kabeli lähedal ja
paistes silma oma kaunistuste poolt (nurkades on suurte 203 mm kauglaskesuurtükkide mürsud – arvatavasti meenutamaks A. Aroni tegevust meresuurtükiväes ja soomusrongidel). Ainsana on läbi
aegade kannatada saanud monumenti ehtinud Vabadusristi kujutis.

13.11.1930 sündis graafik ja ekslibrist Maret OLVET. Ta on teinud mitmeid isiknäitusi Virumaa näitusesaalides (Rakvere, Jõhvi, Põ
levkivimuuseum,Valge saal), samuti teinud eksliibrisi virulastele (K. Taidre jt.), ettevõtetele (kaevandused Viru ja Ahtme) aga ka tööstusteemalist graafikat, mida on ka Põlevkivimuusuemi kunstikogudes.

13.11.1948 sündis ajakirjanik MONIKA KOKK, tõeline Virumaa patrioot, kelle sügavasisulised artiklid keskajalehtedes pakkusid tõest
pilti Virumaa valupunktidest. Üheks paremaks sarjaks loeksin ajakirjas “Kultuur ja Elu” ilmunud päevakohaseid reprtaazhe aastail 1988-1991.
M. Kokk oli Virumaa korrespondent ajalehe “Rahva Hääl” juures. Monika Kokk suri 1991 ja on maetud Toila kalmistule.

13.11.1998 avati Illuka põhikooli võimla – esimene maakonna spordi uusehitus taasiseseivunud Eesti Vabariigis.

Arthur RUUSMAA, kasutatud Toila kodu-uurija Märt Mõtuste ja muuseumi materjale.