14. november

14.11.1891 põles Jõhvis tohtri tall ja tõllahoone. Nädala pärast (20.11.) läks tuleroaks köstri karjalaut ja 23.11. ka kirikuõpetaja karjalaut. Kõik tulekahjud olid puhkenud õhtul ja arvati kuritahtlikku süütamist.

14.11.1899 sündis Püssi vallas tulevane nooremleitnant Arnold NORMAK. Lõpetas Tallinnas Vene Reaalgümnaasiumi ja 1919 augustis ka Eesti Vabariigi Sõjakooli jalaväeohvitserina. Eesti Vabadussõtta läks 10.11.1918 Kaitseliidu ridades. Peagi suunati laiarööpmelise soomusrongi nr.2 dessantkomandosse.
Osales Tallinna kooliõpilaste pataljoni kuulipildujate komando õppesõdurina, ülendati kapraliks. Peagi suunati laiarööpmelise soomusrongi nr.5 luurekomando nooremohvitseriks. Pärast Eesti Vabadussõda jätkas teenistust 2. ja 3. soomusrongi dessantkomandos. 1924. läks A. Normak lendurite ja lendur-vaatlejate kursustele. Paraku jõudis lenduriametit pidada õige vähe, sest 13.11.1924 A. Normak suri.

Muuseumi materjalide põhjal Arthur Ruusmaa.