18. november

Jõhvi Kaitseliit. Virumaa Kaitseliidu organiseerija kapten N. REEK kutsus 18.11.1918.a Jõhvis kokku nõupidamisele alamleitnant Uustali,lipnikud A.Toomeli, Ed.Paurmanni ja Bachvali.Samaks päevaks korraldati Jõhvi turuplatsil rahvakoosolek Laitseliidu loomise eesmärgil. Koosolekul selgitati Kaitseliidu loomise põhimõtteid, mis kutsus aga esile muige kohal olnud Saksa sõjaväelaste näol. Siiski soovis koosolekul kõnelenud Saksa ohvitser noorele vabariigile õnne ja tervitas loodavat kaitseorganisatsiooni. Kaitseliidu esimeseks juhiks Jõhvi määrati lipnik A. Toomel.

18.11.1925 sündis Narvas Heino Kaljuste. Õppis Kohtla-Järvel. Oli siin ka algklasside muusikaõpetaja. Aastatel 1946-1949 oli kaevanduse Käva-2 segakoori abidirigent. 1950-1951.a-l õppis Tallinna Muusikakoolis koorijuhtimist. 1955. a. lõpetas Tallinna Riiklikus Konservatooriumis koorijuhtimise eriala J. Variste klassi. Tallinnasse tulles alustas lauljana Eesti Raadio segakooris, oli siin kuus aastat. Järgnes neli aastat samas abidirigendi ametit. H. Kaljuste oli vaheaegadega Konservatooriumi ja TPedI koorijuhtimise ja metoodika õppejõud 1955-1986.a-il. 1951.a. asutas H. Kaljuste Tallinna Pioneeride ja Koolinoorte Palee lastekoori (1969.a-st “Ellerhein”), oli selle dirigent. Koori tähetund saabus rahvusvaheliste festivalide võitmisega Jugoslaavias Celjes 1977 ja Kanadas Powell Riveris 1988.a. H. Kaljuste on juhatanud ka Vabariiklikku Koorijuhtide Segakoori 1958-1968, Tallinna Kammerkoori 1964-1966, “Ellerheina” kammerkoori 1966-1973 ja alates 1960.a. olnud kõikide üldlaulupidude lastekooride ja koolinoorte laulupididel ühendkooride üldjuht. Koos R. Pätsi ja T. Loitmega on koostanud 15 laulmisõpikut ja hulgaliselt lastelaulude kogumikke. Ka ise kirjutanud palju sega- ja lastekoorilaule.1962 omistati koorijuht ja pedagoog Heino Kaljustele Eesti NSV teenilise kunstitegelase ja 1975 Eesti NSV rahvakunstniku aunimetus. Heino Kaljuste suri Tallinnas 28.07.1989.a.

Arthur Ruusmaa