28. november

28.11.1887. aastal (115 aastat tagasi) sündis Sompa mõisas tulevane
kaptenmajor, II liigi 2. ja 3. järgu Vabadusristi kavaler Tiido KRAUS (pärast eestindamist Tiido KORE). Ta lõpetas Narva merekooli ja teenis I Maailmasõja ajal Vene laevastikus navigatsiooniohvitseri ja traaleri komandörina.

Eesti Vabadussõjas teenis Sõjavägede Staabi Mereväe Operatiivosakonna juhataja ja miiniristleja “Wambola” komandörina.

Vabadussõja teenetete eest saadud autasutalu asus Väike-Maarja vallas Varangu külas.

Tiido Kraus-Kore arreteeriti arvatavasti 1944/45 aasta talvel ja sattus Paide vanglasse, kus teda nähti ka viimast korda. Vabadusristi kavaleride nimekirjas on tema surmadaatumi kohale märgitud – surnud peale 1944. aastat Venemaal.

28.11.1918 algas Joala lahinguga EESTI VABADUSSÕDA.

28.11.1945 sündis Rägaveres muusikateadlane Maris MÄNNIK.

28.11.1948 sündis Toila vallas pedagoogikateadlane, pedagoogikakandidaat 1987. aastast Edgar KRULL.

28.11.1953 sündis Kohtla-Järvel muusikateadlane Evi PAPP. Õppis Tallinna Konservatooriumis muusikateooriat. Teda on aegade jooksul huvitanud muusikaesteetika küsimused, mille eest 1988. a. pälvis muusikakriitika aastapreemia.

28.11.1978 suri põline meremees, kauaaegne “Oktoobri” kalurikolhoosi (praegune “Viru Rand”) laevakapten ning 1971. aastast selle direktor Roman ALAND.

Muuseumi materjalide alusel Arthur RUUSMAA.