1. detsember

1928 sündis Tallinnas arhitekt Ester LIIBERG, kelle projekti järgi ehitati oma aja moodsaim tööstusettevõte Eestis, Kohtla-Järve (Jõhvi) Piimakombinaat (1970) ja Estonia kaevanduse peahoone (1974).

1934 Mõrvati Jossif Stalini kaastöötaja Sergei Kirov, mis tõi kaasa puhastuse Nõukogude Liidu komparteis.

1953 ilmus esimene Playboy number

1956 avati agrozootehnilise propoganda maja. 1957.a. oktoobrist sai see Jõhvi rajooni kultuurimajaks. Kultuuritradistioonid kestsid siin edasi Kohtla-Järve rajooni ja Ida-Viru maakonna kultuurimaja näol. Praegu asub selles majas Viru ringkonnakohus.
 
1978 hakati Kohtla-Järvele ehitama uut raadio-televisooni saatejaama, mille kõrguseks planeeriti 250 meetrit. See telemast sai omamoodi kuulsaks ka sellega, et siit hakati edastama Leningradi TV saateid.

Kasutatud Lembit Kiisma väljakirjutisi vanadest ajalehtedest ja arhiividokumentidest ning internetti.  Arthur Ruusmaa

01.12.09 – Obama teatas keskendumisest Afganistanile
Obama pidas kõne Westpointi sõjaväeakadeemias, kus ta kinnitas “ühe suure ja ühe väikese sõja” kontseptsiooni jätkumist. Obama teatas fookuse nihutamisest Iraagist Afganistani, kuid laiemas plaanis jätkub sõjapidamine islamimaailmas.