4. detsember

1887 sündis Jõhvis tulevane kapten Nikolai VILDENAU (VIRLAU). Sõjalise hariduse sai Aleksei Sõjakoolis Moskvas, õpitut testis I maailmasõja rinnetel ja Peeter Suure merekindluse staabis Tallinnas. Kui hakati looma Eesti Rahvusväeosasid,  sai N.Vildenaust Peterburi Eesti Sõjaväelaste Organiseerimise Keskkomitee liige, hiljem Eesti Sõjaväe Ülemkohtu liige ja Eesti Sõjaväestaabi komandant. Eesti vabadussõjas oli kaitseministri adjudandiks. Tema sõjalisi teeneid märkis Vabadusrist. N.Vildenaust sai aktiivne tegelane Vabadusristi Vendade Ühenduses – tema organiseerimisel rajati Jõhvi Vabadussõja mälestussammas, oli komitee liige ja üks praktilise asjaajamise teostajaid. N.Vildenau suri 06.06.1938.a-l ja on maetud Jõhvi kalmistule (Vabadusristi kavaleride nimekirjas on tema matmiskoht Jõhvi märgitud ?-ga). 
 
1938 õnnistati sisse Kiviõli algkooli hoone; praegu asub selles Kiviõli Kunstide Kool.

1968Douglas Engelbart “sünnitas” arvutihiire.  
 
1998 toimus Vabariigi valitsuse asjatundjate komisjoni ja IVOL-i põlevkivikomisjoni ühine istung.  

Muuseumi, kodu-uurijate L. Kiisma ja S. Hurma väljakirjutise alusel Arthur Ruusma