6. detsember

1492 Christoph Kolumbus avastas Hispaniola saare, mis tänapäeval on jagatud Haiiti ja Dominikaani Vabariigi vahel.

1844 esitas Peterburgi pankur, Narva kalevi-ja linavabriku omanik parun A.Shtieglitz rahandusministrile projekti Peterburi- Oraienbaumi- Narva (-Tallinna-Paldiski) raudtee rajamiseks. Selle projekti alusel nähti ette Narva jõe süvendamist ja sadama väljaehitamist. Narvast pidi saama Peterburi meresadam ja Peterburist omakorda Baltikumi ja Poolasse suunduvate raudteeliinide sõlmjaam.

1877 Thomas Alva Edison demonstreeris maailma esimest helisalvestust, fonograafirulli laulukesega «Maryl oli väike tall».

1917 Soome iseseisvuse päev
Pärast seda, kui Venemaal olid võimu haaranud bolshevikud, esitas Soomes nn. iseseisvussenat P. E. Svinhufvudi juhtimisel Eduskunnale iseseisvusdeklaratsiooni.  06. detsembril 1917 kuulutas Eduskund Soome iseseisvaks vabariigiks. Loe lisaks artiklit Eesti Päevalehes. 
1923 sündis Maidla vallas tulevane soomepoiss Rudolf Leonhard KLASON. Siirdus Soome põllumehena 22.12.1943. Alustas ohvitseriõpinguid Taavettis ja Jalkalas. Lahinguteed viisid Karjala kannasele, Viiburi lahele ja Vuoksele. 19.08.1944 tuli tagasi Eestisse ja sattus Tartu rindele, kus aga mobiliseeriti Punaarmeesse ja hiljem ka tööpataljoni (tegelikult sõjavangilaagrisse). Pärast vintsutusi tuli tagasi Virumaale ja töötas kaevurina. Praegu elab Tallinnas. 
 
1944 ühendati Narva jõe tagused vallad Vene NSFV-ga. 
 

Arthur Ruusmaa, kasutatud muuseumi materjale, kodu-uurijate Lembit Kiisma ja Sulev Hurma väljakirjutisi ning internetti.