9. detsember

09.12.1993 aastal alustas tegevust Ida-Viru Sõjaohvrite Mälestusselts 
– Ida-Viru SOMS. Jõhvi Muinsuskaitse Klubi tuumikust alguse saanud 
ühendus seadis oma ülesandeks sõjakalmistute ja sõjasündmustega 
seotud paikade väljaselgitamise ja tähistamise.

Esimesse nimekirja sai aasta jooksul kirja pandud 75 objekti. Peaülesandeks sai Saksa kalmistute väljaselgitamine ja tähistamine mälestusristide ja mälestustahvlitega. Kuigi meie tegevust peeti asjatuks raharaiskamiseks, kujunes tegelikkuses meie tegevus õigeaegsesks ja õiglaseks. Mälestusristide tegemine ja paigaldamine sai teoks Eesti Põlevkivi kaevanduste sponsorabile.

Edaspidi kasutasid meie tööd ära Saksa Sõjahaudade Hooldeliidu tegelased. Nii mitmedki kohad on nüüd taastatud kui Saksa sõdurite sõjakalmistud (Jõhvi, Toila, Narva) või sõjavangilaagrite kalmistud (Kukruse, Käva, Ahtme). Nüüdseks ongi meie ülesandeid edasi viimas Saksa Sõjahaudade Hooldeliit. 
 
09.12.1994 loodi Narvas Eesti Vabariiklik Vene Kodanike Liit eesotast Jüri Mišiniga. Vene kodanikke oli liidus umbes 54000. 
 
Arthur Ruusmaa