11. detsember

11.12.1887 sündis Narva vallas tulevane leitnant  ja Vabadusristi kavaler Andreas YLLÖ (nimekuju ka Andreas Julle). Temast loe pikemalt Virumaa Leksikonist

11.12.1924 asutas Riigikogu Kaubandus-Tööstuskogu, kuhu kuulusid kaupmehed, töösturid, laevnikud, pankurid.120-liikmeline esinduskogu seadis oma ülesandeks Eesti majanduse igakülgse arendamise. Eesmärkide tutvustamiseks asutati ajakiri, kus olid sees uuendused, uudised ja õpetussõnad. Palju oli artikleid põlevkivi ja põlevkivitööstuse teemadel.

11.12.1930 sündis Narva-Jõesuu tuntud kodu-uurija, Põlevkivimuu
seumi kodu-uurimisringi liige, Eesti Kodu-uurijate Seltsi ja Eesti Genealoogia Seltsi liige VIRVE ORAV. Tema uurimispiirkonnaks on olnud Vaivara kihelkond, Narva-Jõesuu. Tema aktiivsel organiseerimisel on Narva-Jõesuusse paigutatud 15 mälestuskivi ja -tahvlit eesti kultuurilukku kuuluvatele inimestele.
1992.-l sai Virve Orav Virumaa missioonipreemia ja kaks aastat hiljem esimese kodu-uurijana vabariikliku kultuurkapitali preemia.
Virve Oravast on vändatud lühifilm “Naine eesti kultuuriloos”. V.Orava töid on Narva Muuseumi,Eesti Rahva Muuseumi, Teatri-ja Muusikamuuseumi, Rakvere Muuseumi, Põlevkivimuuseumi, Eesti Kodu-uurijate ja Genealoogia Seltsi arhiivides. Virve Orav tegi lahti Ida-Virumaa koduuurjate poolt väljaantavate raamatute sarja – tema sulest on ilmunud: “Matkateed Narva lähistel” (1991, 96 lk.), “Narva-Jõesuu kodu-uurija pilguga” (1993, 144 lk.), “Vaivara kodu-uurija pilguga” (1998, 204 lk) ja “Narva-Jõesuu, mu kodu”.
V.Orav on teinud kaastööd ajalehtedele “Kiir” ja teistele kohalikele ajalehtedele. Tema lemmikteemaks on kujunenud sugupuude koostamine – kokku on ta teinud ligi 80 sugupuud (graafiliselt on enamuse kujundanud R.Mägar). V.Orav on olnud väsimatu suguvõsade kokkutulkekute organiseerija; ta on olnud üks Mägarate suguvõsa kokkutulekute hing ja seks puhuks on ilmunud ka brosüürid, vimplid, märgid jms.
Ta on olnud aktiivne osaline Udria dessandi samba taastamisel ja oma kodu-uurimusliku töö õpetaja – A.Martini mälestuse jäädvustamisel Vaivara mail. Samuti aktiivne ja tegus maletaja, Ida-Virumaa kodu-uurijate külaskäikudel Narva-Jõesuusse ei ole kunagi jäänud maitsmata tema tehtud silmud.

11.12.1950 toimus Erra kandis mitmete kolhooside ühinemised. Nii panid leivad ühte kappi “Bolsheviku” ja “Uus Kevad” kolhoosid – uueks nimeks sai “Bolsheviku” kolhoos. Samal päeval ühinesid ka Kungla ja Voore kolhoos Kungla kolhoosiks. Lõpuks kujunes neist kõigist Erra riigimajand.

Arthur Ruusmaa Sulev Hurma ja muuseumi materjalide alusel.

11.12.01 Hiina saab WTO liikmeks
Hiina majanduslik tõus hakkas juba Deng Xiaopingi ajal. WTO liikmeks astumisega algas Hiina majanduse teine tõus, sest hiinlastel oli võimalik eksportida kõrgemat tehnoloogiat. Algas Hiina tihedam sidestumine maailma poliitilise süsteemiga.