13. detsember

1577 Francis Drake alustas Inglismaalt Plymouthist ümbermaailmareisi.

1789 Austria Madalmaad kuulutasid end iseseisvaks ja nimetasid end Belgiaks.

13.12.1863.-l asutati Narva Vanaaja Uurimise Selts, vanim balti-saksa uurimise selts Eestis. Samal ajal asutati seltsi juurde esimene teadaolev kohamuuseum, praeguse Narva Linnamuuseumi eelkäija.

13.12.1915.-l sündis Vaivaras arst Leida SÕRMUS, kes oli virulaste
esindaja Eesti NSV IV ja V Ülemnõukogu töös.

1916 Alpides hukkus laviini all ligi 9000 Austria-Ungari sõdurit.

13.12.1922 sündis koorijuht, pianist ja muusikateadlane Harri KIISK.  “Ma elasin kõigepealt Rakveres, käisin siis sääl ka klaveritunnis. Kodus klaverit polnud, käisin mängimas üle tänava perekond Laulu juures. Proua õpetas mulle ühe sõrmega “Õnnista ja hoia”, si-bemoll mažooris. Edasi sai minu õpetajaks Julie Martin, väga kena daam. Kui me ükskord Arvo Pärdiga rääkisime, tuli välja, et ka Pärt oli tema juures õppinud.”  Loe art. Kiisk Harri VE-st.

13.12.1926.-l sai Jõhvi alev Kohtla-Järve elektrijaamast elektrit.
Samal ajal registreeriti Jõhvis 2 raadioaparaati.

13.12.1930 sündis Tallinnas õpetaja peres Viktor JEFIMOV. 1948.-l lõpetas keskkooli ja astus TPI-sse õppima kütuse keemilise tehnoloogia erialal. 1953.-l lõpetas ülikooli ja suunati tööle Kohtla-Järve Põlevkivi Tõõtlemise Kombinaati.1953-1959 töötas ta siin insenerina, tsehhijuhatajana. Kui Kohtla-Järvele loodi Põlevkivi Uuurimise instituut, siis läks V. Jefimov sinna tööle põlevkivi töötlemise laboratooriumi juhatajaks. Nüüd sai teadustöö tema elu osaks. Selles laboratooriumis töötas V.Jefimov 1984.a-ni, sellele järgnes instituudi direktori asetäitja koht teadustöö alal kuni 2000.a-ni. 1965.a-l kaitses ta kandidaadi ja 1987.a-l doktorikraadi ja samal aastal pälvis ka Eesti põlevkivikeemikute kõrgeima autasu – Paul Kogermani medali. Ta pälvis ka Eesti NSV teenilise leiutaja aunimetuse. V. Jefimov oli Ameerika ajakirja Energy Sources ja Eesti ajakirja Oil Shale toimetuskolleegiumi liige. Tema töö üheks näiteks on 1000 tonnine generaator. V. Jefimovil on suured teened pölevkivikeemia ja generaatorite probleemi lahendami sel Hiinas.
Viktor Jefimovi maine teekond lõppes 11.11.2002.a-l.

13.12.1933 sündis Rakvere Teatris sündinud näitleja Feliks KARK, kes praegu töötab Pärnus Endla teatris ja on üks eesti suupillimängijate liitjaid ja ühendajaid. Suviti korraldab suupillilaagreid ja esinemisi. Rakvere perioodil oli F. Kark aktiivne fotograaf.

13.12.1993 lasti õhku Migratsiooniameti Ida-Virumaa büroo juhataja Nikolai Vojekini ametiauto.

Arthur Ruusmaa, internet, raamatust “10 aastat uut Eestit” (Tänapäev 2001) ja ajalehest Virumaa Teataja.