22. detsember

22.12.1812 aastal tõstsid Tallinnas Karja tänava kasarmus mässu maamiilitsasse värvatud eesti nekrutid, kes ei olnud rahul viletsa toidu- ja halva kohtlemisega. Umbes 100 meest lahkus kasarmust ja otsis varju Alutaguse metsadest. Osa neist aga vangistati sõjaväekomando ja mõisnike kaitsesalkade poolt juba poolel teel.

22.12.1905Vaali Vabariigi lõpp
Detsembri algul 1905 kuulutati Koeru vallas Vaalis välja Eesti Vabariik. Oli koostatud põhiseadus, mis käsitles vabariigi miilitsaväge, kohut, kooli jm. Vabariigi juhiks oli ette nähtud president.
Vaali juhid uskusid, et uus Vene riigikord tunnustab koosolekutel nõutud rahvaste enesemääramise õigust ja annab eesti rahvale õiguse asutada iseseisev vabariik.
22. detsembri õhtul saabus Koerusse madrustest koosnev karistussalk mitšman Izmailovi juhtimisel.
Vaali Vabariigi algatajate tegelikku ülekuulamist ega kohut ei toimunud, Vaali vabariigi loojad mõisteti kohe surma. Veel samal päeval viidi surmamõistetud Mart ja Voldemar Jürman, Anton Schults ja Johan Stamm mahalaskmisele. Koeru külje all Aruküla tee ääres pidi hukatama ka Jürmani noorem poeg August, kuid talle kui alaealisele siiski halastati. August Jürmanist (1937. aastast Jürima) sai hiljem Eesti Vabariigi siseminister ja Riigikogu liige. Loe lisa: VE: Vaali Vabariik

22.12.1911 sündis Narvas seatalitaja Anna BAIKO (SERGOMETS), kes oli Eesti NSV VI Ülemnõukogu saadik.

22.12.1990 hakkas ajalehe “LENINLIK LIPP” asemel ilmuma ajaleht
PÕHJARANNIK“.

Arthur Ruusmaa