23. detsember

23.12.1933 sündis Vaivaras agronoomist kirjanik Heili MÜÜRIPEAL, kes oli ka Eesti NSV VI ja VII Ülemnõukogu liige.

23.12.1934 sündis Püssis taimefüsioloog HEINO MOLDAU, kes 1985. aastal kaitses doktorikraadi.

23.12.1988 otsustas Virumaa Fondi nõukogu maksta iga 1989. aasta septembris sündiva lapse toetuseks 1000 rubla, kui perekond elab Kirde-Eestis ja vähemalt üks vanematest on eestlane.

Arthur Ruusmaa