26. detsember

26.XII 1803 sündis Virumaal Jõepere mõisas Friedrich Reinhold Kreutzwald. Loe artiklit VE-s.

26.12.1920 sündis Narva-Jõesuus politseinik KARL TAMMIS, kes siirdus Sooome 03.09.1943. Sattus kohe ka rindele Rajajoel, kus sai haavata. Suunati väljaõppele Jalkalasse ja Taavettisse.
Lahinguteed viisid K. Tammise Viiburi lahe ja Vuokse lahingutesse. Eestimaale tuli tagasi 19.08.1944.-l kapralina. Edasine elusaatus on teadmata.

26.12.1948 sündis Kohtla-Järvel metsatööline Rein Schmidt, kes oli Eesti NSV XI Ülemnõukogu koosseisu saadik.

 Samal päeval alustas tööd uus põlevkivikaevandus – kaevandus nr.6,
hilisem Sompa kaevandus. Praeguseks on oma tegevuse lõpetanud.

26.-27.12.1960 sõitis Toila raudteejaamast läbi NSVL Ülemnõukogu Presiidiumi esimees L. I. BREZHNEV, et esineda 28. detsembril Estonia kontsertsaalis Eesti NSV parteiaktiivi ees.

26.12.1980.-l alustas tegevust Põlevkivitööstuse veteranide klubi
“Prometheus”, mis käis koos Põlevkivimuseumi ruumides. Neil oli suur
osa Põlevkivimuuseumi teise ekspositsiooni loomisel ja põlevkivitööstuse ajaloo uurimisel. Peagi ilmusid nende kaastööd, neist edukaim oli Anatoli ALLIK, kel valmis küllatki mahukas monograafia põlevkivitööstuse algaastatest ja tööstuse taasrajamisest peale sõda ja on suuremas osas pidanud vastu ajaloo käigule. Klubi lakkas olemast, kuna tasapisi jäid veteranid kõrvale ja paljud aktiivsed tegevliikmed (J. Palginõmm, A. Annert, A. Allik jt.) läksid manalateele. Muuseumi kogudes on säilinud A. Igonini maitsekalt kujundatud klubi “Prometheus” liikmemärk.

Kasutatud muuseumi ja L. Kiisma materjale. Arthur Ruusmaa