Aasta-soovid

 Toetagem Riigikogu valimisel kandidaate, kes:

  1. Peavad tõsimeelseteks vaid neid erakondi, kes seavad Riigikogu valimiseks üles kuni 101 kandidaadiga avatud nimekirja.
    Kandidaadid nõustuvad sellega, et üheaegselt ei saa kandideerida või olla valitud alamastme valitava kogu liikmeks (Europarlamendi liige, RK liige, kohaliku omavalitsuse volikogu liige).
  2. Võtavad südameasjaks, et Eestil saaks lähiaastal 5-10 aastaks arenguvisiooni.
  3. Nõustuvad, et Eesti arengupotensiaali paremaks kasutamiseks on otstarbekas piirata avalikus sektoris ja valitavatel ametikohtadel (sh ka Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu) töötamise aega 2 järjestikuse perioodiga (2×4 aastat).
  4. Seiavad hea elu-olu väärtustamisel ääremaal. Toetavad tsentraliseerimise tuhinas vägivaldselt kaotatud külade ja külakogukondade taastamist, FIE-sid ja perefirmasid kui elustiili, külaseltside koostöövõrgustike arendamist.
  5. Ei pea õigeks valdade sundliitmist, vaid panustavad väikevaldade vabatahtlikule liitumisele pariteetsetel alustel (iga liituv vald säilib valimisringkonnana) koostööle suunatud liitvallaks.
  6. Seisavad hea selle eest, et toimuks suurte linnade detsentraliseerimine pariteetseteks linnaosadeks (iga linnaosa iseseisev kohaliku omavalitsuse valimisringkond võrdse mandaatide arvuga).

 www.virumaa.ee