Abiprogrammid väikesaartele, Moldaaviale ja …

Saadame lähenevate tähtaegadega konkursside infot. Kui soovite abi projektide koostamisel, andke julgelt teada.

 
* Täna avati väikesaarte elukeskkonna arendamiseks toetusprogramm, mille 2011. aasta kogumaht on 639 116 eurot ning maksimaalne toetus projekti kohta on 130 000 eurot. Taotleja oma-  ja kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest. Eeltaotlusi võetakse vastu tänasest 4. aprillini.
2011. aastal kuuluvad programmi piirkonda järgnevad saared:
 
Harju maakond: Naissaar (Viimsi vald), Prangli (Viimsi vald), Aegna (Tallinna linn), Väike-Pakri (Paldiski linn)
Lääne maakond: Osmussaar (Noarootsi vald), Vormsi (Vormsi vald)
Pärnu maakond: Kihnu (Kihnu vald), Manilaid (Tõstamaa vald)
Saare maakond: Abruka (Kaarma vald), Kõinastu saar (Orissaare vald), Kesselaid (Muhu vald), Vilsandi (Kihelkonna vald), Ruhnu (Ruhnu vald)
Tartu maakond: Piirissaare (Piirissaare vald)
 
Programmi piirkonda ei kuulu Muhumaa, Saaremaa, Hiiumaa.
 
Programmist saavad toetust küsida saarelise osaga kohalikud omavalitsused, saarvallad, väikesaarte kogukondade poolt asutatud MTÜd, SAd, riigiasutused, juriidilised isikud, mille asutajaks on riik või kohalik omavalitsus, ettevõtjad.
 
 
* Taotlusvoor Eesti arengukoostöö projektide rahastamiseks Gruusias, Moldovas ja Ukrainas, 9. mai.
Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi 2011–2015 arengukava eesmärkidega.
 
Toetust võivad taotleda valitsusasutused või selle hallatavad asutused; kohalikud omavalitsused või selle hallatavad asutused (sh üleriigilised kohalike omavalitsuste üksuste liidud); Eesti vabariigis registreeritud ning püsivalt tegutsevad muud juriidilised isikud.
 
Toetuse maksimaalne määr on 95% projekti abikõlblikest kuludest. Omafinantseeringu minimaalne määr on 5% projekti abikõlblikest kuludest (millest 2,5% võib näidata mitterahalise sissemaksena). Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 3196 eurot.
http://blog.projektid.ee/gruusia-moldova-ukraina
 
* Kui olete ettevõte (ka alustav), siis on meil pakkuda Teile koolitus juba järgmisel nädalal: „Tähtsamad rahastusvõimalused Eestis ning kuidas koostada edukat äriplaani” Tallinnas 9. märtsil. Tutvustame teiste hulgas järgmisi meetmeid:
 
Starditoetus, Kasvutoetus, Stardilaen, Ekspordi arendamise toetus, Teadmiste ja oskuste arendamise toetus, Arendustöötaja kaasamise toetus, Innovatsiooniosak, Tootearenduse toetus, Turismiturunduse programm ettevõtjatele, Eesti-Läti programm, Eesti-Läti-Vene programm, Kesk-Läänemere programm, Keskkonnaprogramm, Ühtekuuluvusfondi toetused, Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus, Leader programm, Ettevõtluse ja tööstuse mobiilsusprogramm, Piirkondliku arengu kavandamise programm, Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus jt.
http://toetus.projektid.ee/arisektor    
 
6. aprillil on MTÜdele ja avalikule sektorile mõeldud koolitus. Saadame lähema info peatselt.
 
 
Parimat
 
Tanel Käbin
Projektikonsultant/kliendihaldur
Projektiekspert OÜ
 
 
| www.projektid.ee | 626 3236 | 56 212 919 |