Aktuaalsed konkursid

Tallinna Ettevõtlusamet annab toetust töökohtade loomiseks (nii uued kui ka sotsiaalsed), praktikantide juhendamiseks ning messidel osalemiseks. Taotlustähtajad ja toetuse suurused sõltuvad konkreetsest meetmest.
http://blog.projektid.ee/ettevotlustoetuse-taotluste-vastuvott-tallinna-ettevotlusametis/

EASi ettevõtlikkusprojektide konkursile oodatakse ettevõtlikkuse arendamisele ja ettevõtlus- ning juhtimisteadlikkuse tõstmisele ja arendamisele suunatud projekte, mis viiakse ellu ühe aasta jooksul ning mille maksumus jääb vahemikku 25 000-150 000 krooni. Taotluste esitamise tähtaeg on 25. juuni.
http://blog.projektid.ee/eas-algatas-ettevotlikkusprojektide-konkursi/

NB! Valmistuge sügisesteks projektikonkurssideks – tulge 26.-27. augustil projektikoolitusele. Koolitusel õpitut võib edukalt rakendada projektide koostamisel järgmistele rahastajatele: Avatud Eesti Fond, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Kultuurkapital, Integratsiooni sihtasutus jt. Samuti Euroopa Liidu struktuurifondide rakendusüksustele – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, SA Innove, Keskkonnainvesteeringute Keskus jt.

Lisainfo ja registreerumine:
http://blog.projektid.ee/projektikoolitus-26-27-august/

Parimat

Tanel Käbin
Projektikonsultant/kliendihaldur
Projektiekspert OÜ