AS Sebe soodustuste ümberkorraldused

Sebe muutis soodustuste süsteemi

02.09.2009 10:24

 

Alates 5. septembrist korraldab AS Sebe täielikult ümber oma Eesti-siseste kaugbussiliinide soodustuste süsteemi.
AS Sebe jagas soodustuse saajad vanuse järgi kahte gruppi: noored alla 26 eluaastat saavad laupäeviti soodustust -60%, teistel päevadel -10%; eakad üle 60 eluaasta saavad teisi-, kolma- ja neljapäeval soodustust -60%, teistel päevadel -10%.

Soodusreisijate ring laieneb suuresti, haarates õpilasi, üliõpilasi, noori peresid, ajateenijaid, pensionäre, teisisõnu kõiki nii õppivaid, töötavaid kui ka töötuid noori ning eakaid.

Enam ei kindlusta soodustust mingi organisatsiooni liikmekaart, vaid ainult vanus: vajadusel tuleb esitada pildiga isikut tõendav dokument. Tasuta reisivad endiselt koolieelikud ja puudega lapsed, sügava puudega isikud ning nägemispuudega isiku saatja.

Toimetas Virumaa Teataja