Avatud projektikonkursside info(kiri)

Lugupeetud portaali haldaja
www.virumaa.ee
 
Saadame lühiülevaate avatud projektikonkurssidest, mis võivad Teile huvi pakkuda. Võtke palun ühendust, kui leiate, et saame aidata Teie projektitaotluste koostamisel. Ideede sobivuse testimine on tasuta, vt www.projektid.ee/idee.
 
Aktuaalsed projektikonkursid on järgmised:
* KredExi käendusega stardilaen aitab finantseerida alustavate ja kuni 3 aastat tegutsenud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ning FIE-de uusi investeeringuid kui ka käibevahendeid.
* Avatud Eesti Fondi eriprogramm kodanikeühendustele. Tähtajad on erinevad
ja sõltuvad taotletavast summast.  
* Vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse toetamise taotlusvoor (KÜSK). Tähtaeg 18. november.
* Swedbanki noortepank NPNK konkursi „Tähed särama” tähtaeg on 30. november.
* Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove meetme 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” taotlusvooru tähtaeg on 30. november.
* 7. raamprogrammi taotlusvoor (EAS) väikeste ja keskmiste ettevõtete teadusvõimekuse suurendamiseks. Tähtaeg 3. detsember.
* Päästeameti projektikonkursi “Õnnetuste ennetamine 2010” tähtaeg on 14.
detsember.
* SA Archimedes kuulutab välja meetme “Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine” alameetme “Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine” avatud taotlusvooru. Tähtaeg 21. detsember.
* Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab kaitsealade looduskaitselise infrastruktuuri arendamist. Tähtaeg on 4. jaanuar.
* Kodanikuühiskonna Sihtkapitali taotlusvoor vabaühendustele kogukonnaelu ja koostöö arendamise toetamiseks. Tähtaeg 28. jaanuar.
 
Konkursside kohta leiate rohkem infot ning viited fondide kodulehtedele meie eurotoetuste blogist aadressilt www.blog.projektid.ee. Hinnapäringu projektidokumentatsiooni koostamiseks saate esitada sellelt lingilt:
www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt
 
Projektiekspert OÜ koostöös Lastekaitse Liidu koolituskeskusega korraldab Tallinnas projektide kirjutamise koolitused. 24.-25. novembril toimub venekeelne ja 13.-14. jaanuaril eestikeelne koolitus.
 
Uue võimalusena pakume varsti internetipõhist projekti kirjutamise õpet, kuhu saab hetkel soodushinnaga. Lähem info kõigi koolituste kohta www.projektid.ee/koolitus.
 
Projektiekspert OÜ on 7 aastat edukalt tegutsenud projektide kirjutamise alal www.projektid.ee/portfolio. Aitame meeleldi Teie taotlusprojekte koostada. Uuendusliku lisaväärtusena saame pakkuda oma koostööpartneri kaudu abi ehitusliku projekteerimise jms osas, mida fondid sageli taotlemise juures nõuavad.
 
 
Sügiseste tervitustega
 
Markus A. Kõiv
juhataja
Projektiekspert OÜ
 
| info@projektid.ee | www.projektid.ee | 626 3236 |
| www.projektid.ee/blogi – eurotoetuste blogi |