Betti Alveri Muuseum

Ilmus brošüür “Betti Alveri Muuseum Jõgeval” (1)

Hiljuti nägi trükivalgust brošüür “Betti Alveri Muuseum Jõgeval”, mille koostas muuseumi juhataja Toomas Muru. Paarikümneleheküljelises väljaandes saab ülevaate luuletaja Betti Alveri ja helilooja Alo Mattiiseni elust ja loomingust ning Jõgeva ajaloost ja tänapäevast.

Toomas Muru sõnul sai ajaloolis-kultuurilooline brošüür välja antud ennekõike selleks, et asjahuvilisi põhjalikumalt kurssi viia teemadega, mida Betti Alveri Muuseum tutvustab. Trükise esimeses artiklis kirjutatakse muuseumi loomise idee tekkimisest ja kujunemisloost. Poetessi ja tõlkija elu ning loometegevust tutvustavad kirjutised on “Betti Alver ja Jõgeva “, “Alver ja Talvik ” ja “Alver nõukogude ajal “.

Brošüüri koostamisel on kastutatud ka selliste tuntud teadus- ja loomeinimeste nagu Bernhard Kangro, Minni Nurme ja Karl Muru tekste. Tänastest Jõgeva inimestest on trükise valmimisel osalenud Heli Järv, kes kirjutanud loo Alo Mattiisenist, samuti Erki Teder, Maimu Valdmann, Maie Puusepp, Helena Stepanov ja Anne Örd

Trükist illustreerivad fotod erinevatest aegadest. Muu hulgas on avaldatud fotod Betti Alverist koos oma abikaasade Heiti Talviku ja Mart Lepikuga, Alo Mattiisenist ja tema sõpradest, samuti on haruldast fotomaterjali Jõgeva linna ajaloost. Raamatu esikaant kaunistab foto muuseumihoonest.

Euroopa Liidu toetusel välja antud brošüüri trükiarv on 2500, millest 1000 ilmus eesti, 1000 inglise ja 500 vene keeles.

Muuseumi juhataja Toomas Muru sõnul kingitakse esindustrükist sõpradele ja koostööpartneritele.

JAAN LUKAS

VOOREMAA-st