Eelinfo uute sotsiaaltoetuste kohta

Eelinfo Sotsiaalministeeriumilt
 
Käesoleva aasta maikuus on võimalik taotleda Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendeid meetme 1.3.3 „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” abil lapsehoiu-, tugiisiku- ja isikliku abistaja teenuse osutamiseks.
 
Taotleda võivad nii kohalikud omavalitsused, MTÜ-d kui ka ettevõtjad.
 
Toetuse andmise eesmärk on aidata sotsiaalteenuste abil tööle neid inimesi, kes tegelevad pereliikme hooldamisega ning kellel ei ole olnud võimalust seda sotsiaalteenuse abil korraldada. Samuti on toetuse andmise eesmärgiks aidata tööle neid inimesi, kes isiklikult vajaksid tööle asumiseks sotsiaalteenuse abi.
 
Taotlusvoor kuulutatakse välja mai alguses, kuid projektiplaane võiks tegema hakata juba praegu. Projekti koostamisel ja tegevuste planeerimisel peab kindlasti tähelepanu pöörama tegevustele, mis aitavad leida sobivat sihtgruppi ning nendele tegevustele, mis samaaegselt sotsiaalteenuse osutamisega toetavad projekti kaasatud inimeste töölesaamist. Näiteks koostöö Töötukassaga vms.
 
 
Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie poole. Aitame Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.
 
SA Innove on toetanud mitmeid Projektieksperdi meeskonna poolt koostatud projekte. Hiljuti leidsid rahastuse näiteks:
• Loovkunsti Ühendus MTÜ – Nõustamiskeskused tööturu riskigruppidele
• Eesti Evangeelne Luterlik Kirik – Tööturu riskigrupi toetusprojekt
• SA Maarja Küla – Tööturu riskigrupi toetusgrupp
 
NB! Homse jooksul saab veel 6. aprilli koolitusele “Tähtsamad rahastusvõimalused Eestis ja kuidas neid kasutada” soodushinnaga registreeruda http://toetus.projektid.ee/6apr. Tutvustame ca 40 toetuskonkurssi.
 
Intensiivkoolitus on suunatud eelkõige avalikule ja mittetulundussektorile. Koolituse edukas läbimine annab teile selge ülevaade rahastajatest, vajalikud nipid taotluste kirjutamiseks ning tõenäoliselt ka motivatsiooni, et oma võimalusi kasutada. 
 
Parimat
 
Tanel Käbin
Projektikonsultant/kliendihaldur
Projektiekspert OÜ
 
 
| www.projektid.ee | 626 3236 | 56 212 919 |