Eesti ja Soome politsei hakkavad DNA-profiile vahetama

Eesti ja Soome politsei hakkavad DNA-profiile vahetama

14.12.2007 17:29

Piiriülese kuritegevuse tõkestamiseks kirjutasid Eesti ja Soome politseijuhid alla koostöömemorandumi, mille alusel hakatakse vahetama DNA-profiile.

Projekti raames võrreldakse sündmuskohtadelt talletatud proovidest saadud DNA-profiile, mille isikud ei ole tuvastatud, teise riigi DNA-registrites talletatud profiilidega, vahendas Aktuaalne Kaamera.

“Tegu on lepinguga, mille alusel Eesti ja Soome pool saavad hakata vahetama pimedate kuritegude sündmuskohtadelt kogutud DNA-profiile, mis tähendab seda, et ühe või teise riigi kurjategija, kui on käinud teises riigis kuritegu sooritamas, võib samas olla Eesti või Soome DNA registris. Ja kui me vastamisi vahetame neid näidiseid, on kergem tabada kurjategijaid, ” ütles Eesti politseiameti peadirektor Raivo Aeg.

Euroopa Liidu siseministrid leppisid juunis kokku, et ühenduse liikmesmaad hakkavad omavahel DNA- ja sõrmejäljeregistrite andmeid vahetama. Nii Eesti kui ka Soome jaoks on täna allkirjastatud leping esimene omasugune. Eesti kavatseb lähiajal sõlmida sarnase lepingu Lätiga ning Soome omakorda Rootsi ja Taaniga. Eesti DNA-registris on üle 15 000 inimese andmed ning 5000 kuriteopaikadest kogutud seni isikustamata näidist.

“See tähendab seda, et kui esmaspäeval-teisipäeval läbiviidavate uuringute käigus leitakse kokkulangevusi, siis neid  kontrollitakse ja seejärel saadetakse kummagi riigi uurimisorganitele, kes võrdlevad neid oma uurimistulemustega ja võib-olla viivad nende põhjal läbi uusi ülekuulamisi ning võib-olla suudavad avastada mõne juba pimedaks peetud juhtumi. Nii jõuavad kohtu ette inimesed, kes oleks muidu jäänud karistamata,” ütles Soome politseipeadirektori asetäitja Kari Rantama Aktuaalsele kaamerale.

Toimetas Sven Randlaid