Eesti Päevaleht avalikustab…

Päevaleht avalikustab kokkuhoiupaketi sisu

Eesti Päevaleht, 05. veebruar 2009 11:23
toimetaja piltAutor: Raimo Poom
Toimetaja: Kristjan Jõevere
 

Päevalehele teadaolevalt lepiti valituserakondade vahel kokku järgmistes kulude kokkuhoiu valdkondades ning numbrites.

Arvud on miljonites kroonides:
Riigi majandus- ja palgakulude kokkuhoid – 1490
(sealhulgas avaliku sektori 10% palgaraha kärbe)

Keskkonnainvesteeringute keskuse riigieelarvest rahastatavad programmid – 350

Meetmed kohalike omavalitsuste laenamise piiramiseks – 500

Eesti sissemakse vähenemine EL-i eelarvesse – 170
(tuleneb SKP langusest)

Arengufondi liitmine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega -325
(Riigi bilanssi tulevad tagasi Telekomi aktsiad)

Teehoiukulude vähendamine – 600
(kütuseaktsiisi laekumise vähenemise tõttu)

Riigi poolt EL-i toetustele lisatava põllumajandustoetuste omapanuse vähenemine – 100

Kaitsekulude vähenemine – 650
(kaasa arvatud tegevuskulud kaitsevaldkonnas)

Haigushüvitise maksmise omavastutuse viimine kolmele päevale, järgnevad viis päeva haigushüvitist ettevõtte vastutusele ning haigekassa hakkab hüvitist maksma alles üheksandast päevast – 456
(jõustatakse 1. aprillist)

Haigekassa ravieelarve vähenemine – 469
(sotsiaalmaksu laekumise vähenemise tõttu) 

Hasartmängumaksu laekumise vähenemine – 85

Pensionitõusu langetamine 14 protsendilt 5 protsendile – 1146

Kohalike omavalitsuste teehoiukulud – 200

Kohalikele omavalitsustele eraldatavate tulumaksusummade vähendamine 7 protsendi võrra – 675

Eelmisest aastast üle tulevate kulude ärajätmine – 223

Riigile kuuluvate äriühingute 10 protsendine palgakulude kärbe – 150

Eelarvesse juba kirjutatud eraldi riigiasutuste tegevuskulude kärbe – 500

Kokku – 8,08 miljardit