Energeetikakonverents vaagis põlevkivi, tuult ja tuuma

Energeetikakonverents vaagis põlevkivi, tuult ja tuuma

Põhjarannik

MajandusEilsel energeetikakonverentsil osalenud said lühiülevaate enamikust alternatiivsetest energialiikidest, lisaks ideid väikekatlamajade teistmoodi kütmiseks.

Eesti kõige uuem ja suurem tuulepark asub Lääne-Virumaa idaservas Tallinn-Narva maantee ääres Tüükris.

Et põlevkivi oli, on ja lähitulevikus jääb Eesti energiatootmise aluseks, ei vaidlustanud keegi. Küll aga jäädi eriarvamusele selles osas, mis peaks põlevkivienergia