Ettevõtlusesse üle 86 miljoni euro

Delfi, 13.01.2011

 
 
Juhan Parts
Foto: Andres Putting
 
 
Valitsus kiitis täna majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi ettepanekul heaks Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013 täiendatud arengukava ja selle rakendusplaani, mille kohasel suunab riik sel aastal ettevõtlusesse 86 miljonit eurot, teatas majandusministeerium.

2011. aasta ettevõtluspoliitika rakendusplaani eesmärgiks on tagada sel aastal stabiilne majanduskasv ja pakkuda ettevõtetele riigipoolset tuge läbi erinevate toetuste. Võtmetegevusteks on ekspordi kasvatamine, investeeringute soodustamine, kapitalile ligipääsu parandamine, teadmiste ja oskuste arendamine ning ettevõtlussõbraliku keskkonna tagamine.Arengukava „Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013“ täiendati põhjusel, et viia see kooskõlla vahepeal toimunud arengutega EL-i õiguses (Small Business Act, EU 2020) ning muudatustega majanduskeskkonnas. Esialgse arengukava võttis valitsus vastu 2006. aastal.

Arengukavasse lisandub kaks uut üldindikaatorit – eksportivate ettevõtete arv ja Eesti ekspordi osatähtsus maailma kaubanduses. Nende abil saab hinnata ja võrrelda Eesti ekspordi edukust ning suurendada arengukavas ekspordi olulisust. Täpsustatud on ka metoodikat sihttasemete mõõtmiseks.

Lisaks varasemale väärtustab uuendatud arengukava ka loovust, algatusvõimet ja rahvusvahelistumist laiemalt. 

Täiendatud ettevõtluspoliitika arengukava ning 2011. aasta rakendusplaan on täismahus leitavad siin. 

„Sel aastal pöörab majandusministeerium ettevõtluse edendamisele senisest suuremat tähelepanu. Tänase Eesti tööhõive kasvatamine on otseselt seotud ettevõtlusega ja ministeerium tahab lisaks täna heaks kiidetud rakendusplaanis kirjeldatud tegevuste täideviimisele panustada kõvasti ka Eesti inimeste ettevõtlusteadlikkuse tõstmisesse,“ ütles Parts. 

Ühtekokku suunab riik nende valdkondade edendamisse üle 86 miljoni euro. Suurima osakaaluga on investeeringute toetamine ja kapitalile ligipääsu tagamine – üle 54 miljoni euro. Rahvusvahelistumist toetab riik 19 ja teadmiste ning oskuste arendamist peaaegu 13 miljoni euroga.