Etti Kagarov – Tegija Ida-Virumaalt

Kandidaat nr. 414
Etti Kagarov
28.01.1956
Valimisringkond: 7 (Ida-Virumaa)
E-mail: etti.kagarov@kohtlavv.ee
Sünnikoht: Kohtla-Järve
Nimekiri: Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Haridus: kõrgem
Eriala: sotsiaaltöö
Lõp. õppeasutus, aeg: 2000 Tallinna Pedagoogikaülikool
Teaduskraad: bakalaureus
Töökoht: Kohtla Vallavalitsus
Amet: vallavanem

Miks peaks valima just Sind:

Kandideerin Ida-Virumaal, olen siin sündinud, õppinud Tallinnas ja Tartus. Olen töötanud Ida-Viru maavalitsuse sotsiaalosakonnas, tööhõiveametis direktori asetäitjana, Kohtla vallavanemana 7 aastat. Mul on ülevaade olukorrast maakonnas nii linnas kui maal. Ma annan endast parima, et muuta maakonna mainet positiivsemaks ja võimaldada peredele sotsiaalset kaitset laste kasvatamiseks turvalises keskkonnas.

 • Perekonnaseis: lahutatud
 • Laste arv: 2
 • Kommentaar laste arvu kohta: täiskasvanud pojad
 • Kus elan: korter
 • Lubadused, mille täidan, kui osutun valituks:
  • Igale lapsele kuni 19-aastaseks saamiseni 60 eurot kuus. Parandada on vaja vaesusriskis perede toimetulekut ja kahekordistada üksikvanema lapse toetus. Vanemahüvitis õiglasemaks, langetada praegust hüvitise lage kolmekordselt keskmiselt palgalt kahekordsele. Suurendada lasterikaste perede toetust 168 eurolt vähemalt alampalgani, mis on 278 eurot. Maksame täiendavat 30-eurost toetust neile lastele, kelle vanemad on töötud. Aidata üksi last kasvatavat vanemat juriidilise abiga, kui teine vanem hoiab elatisraha maksmisest kõrvale. Tugevdada riigi võimalusi oma kohustusi eirava vanema mõjutamisel ning pikendada riigipoolse elatisabi maksmise perioodi.
  • Progressivne tulumaks võimaldab tõsta lastetoetust. Kuni 1000 Euro suurusele kuupalgale jääb kehtima senine 21% tulumaksumäär. 1000 Eurot ületav sissetulekuosa maksustatakse 26%.
 • Tõed, mille järgi elan:
  • Kui Sa tahad muuta maailma, pööra ümber ja ütle, palun vabandust. Kui Sa tahad teostada unistusi, vaata endasse ja ütle, olen valmis.
 • Mis autoga sõidad: Honda Civic
 • Keda loen isiklikuks suurimaks eeskujuks: Gunnar Aarma
 • Lemmikraamat: Aleksandra Nõlvak “Ellujääja”,
 • Hobid: tantsin Virulase rahvatantsuansambli Virveti segarühmas
Ajalehest Postimees