Eurotoetus tagasi…

Sonda vald maksab eurotoetuse tagasi

25. august 2006
 

Signe Kalberg

Euroopa Komisjon (EK) nõuab Sonda vallalt tagasi 7,9 miljonit krooni, põhjuseks eelmisel aastal ametisse valitud vallavanema Andrea Eiche sõnul puudulik projekti järelevalve ja eelmise vallavalitsuse möödalaskmised. “Raha teeb ahneks,” nentis Eiche. 

Kuigi tema sõnul on 80 protsenti põlevkivi käitlemise projektist “Hasco” teostunud, ei suutnud vald õigeaegselt esitada aruandeid ja raha kasutati ebaotstarbekalt.

EK ja Sonda vallavalitsus sõlmisid 2002. aasta augustis vastava lepingu, 35 kuud kestva keskkonnaprojekti “Hasco” sisuks oli parandada põlevkivi poolkoksi ja sealäga segamisega mulla viljakust ning rekultiveerida hübriidpuude istutamisega Ida-Virumaa mahajäetud kaevanduse karjäärid. Lisaks pidi  projekti käigus rajatama Erra puukool ning Sonda vallamajja pidi tulema arendus- ja koolituskeskus koos majutuskohtadega.

Võttis laenu

Kuna Sonda vallal polnud finantseerimiseks raha, võttis vald keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK) 3,8 miljonit krooni laenu. KIK nõukogu andis loa maksta võlg tagasi kümne aasta jooksul ja alandas laenuintressi 1,5 protsendilt 0,3 protsendile. Aastas tuleb vallal KIK-le tagasi maksta 360 000 krooni.

Millise seisukoha võtab EK, see peaks selguma varsti. Eiche möönis, et kui EK ei nõustu saneerimiskava esitamisel abiraha pikaajalise tagasimakseajaga, siis on vald väga raskes olukorras. Sonda valla aastaeelarve on 14 miljonit krooni.