Haigekassa ei väljasta streigi ajal haiguslehti

Haigekassa ei väljasta streigi ajal haiguslehti
10:09

Eesti Haigekassa ei anna arstide streigi ajal välja töövõimetuslehti, nagu on üldsusele teatanud arstide liit ja Tallinna perearstide juhid.

Haigekassa teatel pole inimestel mõtet streigi ajal haigekassa klienditeenindusse minna, kuna haigekassa vaid maksab laekunud töövõimetuslehtede põhjal välja vastavas määras hüvitist. Juba väljastatud haiguslehe pikendamise või lõpetamise vajadusel peab probleemi lahendama inimest raviv arst. Kui inimene jääb haigeks arstide streigi ajal ja pöördub haigla erakorralise meditsiini osakonda või mõne töötava arsti poole, annab see inimesele vastava teatise haigestumise kohta. Selle teatise põhjal peab edasist ravi korraldav arst andma kahe kalendripäeva jooksul inimesele haiguslehe alates teatisel märgitud kuupäevast. Töövõimetus- ehk rahvakeeli haigusleht on kindlustatud inimese ajutist töövõimetust ja töö- või teenistuskohustuse täitmisest vabastatust tõendav dokument, mille annab kindlustatud inimesele välja teda raviv arst või hambaarst.