Jääminek Võrtsjärvel

Postimees Online vaatab piltides tagasi esmaspäevale, 2. aprillile.

Jääminek Võrtsjärvel.