Jõhvi aktiviseerimiskeskus

 Jõhvis alustab tegevust aktiviseerimiskeskus
SotsiaalJõhvi valla algatatud projekt “Ida-Viru keskregiooni aktiviseerimiskeskuse loomine vähese konkurentsivõimega inimestele” sai Euroopa Liidult toetust üle viie miljoni krooni.

Aprillis alustab Jõhvis sotsiaalmaja baasil tegevust aktiviseerimiskeskus, mis valmistab tööturule naasmiseks ette pikaajalisi töötuid ja puudega inimesi.

Viie omavalitsuse – Jõhvi, Illuka, Toila, Kohtla ja Mäetaguse valla ühisprojekt hõivab 150 inimest, pakkudes neile kohanemiskoolitust ja tööpraktikat aktiviseerimiskeskuse tarvis mullu remonditud ruumes Jõhvi sotsiaalmajas Kaare 7 ning vajaduse korral majutusteenust liikumispuudega töötutele selleks kohandatud ruumides hooldekeskuses Kaare 3.

Aktiviseerimiskeskuse ruumide renoveerimiseks eraldas EAS Jõhvi vallavalitsusele tunamullu investeeringutoetust 3 766 000 krooni.

2008. aasta juuli lõpuni kestev projekt sai Euroopa Liidu sotsiaalfondidest toetust 5 330 885 krooni. Eesti avaliku sektori kaasfinantseering on 1 733 100 krooni.

Projekti algataja, Jõhvi sotsiaalhoolekandeosakonna juhataja Sirli Tammiste sõnul on paljudel pikaajalistel töötutel asendunud omapoolne vastutus harjumusega saada iga kuu sotsiaaltoetust. “Neile, kes aktiviseerimiskeskuse pakutavast koolitusest loobuvad, on meil õigus toetuse maksmisest keelduda,” märkis Tammiste.

Avaldusi koolitusel osalemiseks võetakse vastu juba aprillist, projekti juhib Sirje Maala.

Seoses tegevuse käivitamisega otsib aktiviseerimiskeskus oma meeskonda põhikohaga projektijuhi abi, mentoreid, osalise tööajaga raamatupidajat ja juhtumikorraldajat. Huvitatud isikutelt oodatakse sooviavaldust koos CVga hiljemalt 10. aprilliks Jõhvi vallavalitsuse aadressil Keskväljak 4, 41595 Jõhvi, märgusõna “Keskus”, või e-postiga sirli.tammiste@johvi.ee. Info telefonil 336 3773, 5347 4238.

TIIA LINNARD
Teisipäev, 3.4.2007