KAPO: Filatovi toetatud film on tüüpiline Vene propaganda

KAPO: Filatovi toetatud film on tüüpiline Vene propaganda
21:08

Kaitsepolitsei hinnangul on Andrei Filatovi toetatud filmis kasutatud tüüpilisi Vene propagandavõtteid ning film võib Vene avalikkuse ette jõudmisel Eestit vääras valguses näidata.

KAPO andis ka hinnangu transiidiärimees Andrei Filatovile eriliste teenete eest Eesti kodakondsuse andmise kohta, kuid ei saa seda avaldada. Filatovile taotleb eriliste teenete eest kodakondsust majandusminister Edgar Savisaar. Valitsusel tuleb otsus teha tuleval neljapäev, vahendab ETV24 «Aktuaalset kaamerat». Transiidiärimees Filatovit seob DVD-l valmistatud Eesti riigi vaenuliku ning ajaloofakte moonutavas filmiga tänuavaldus talle kui filmi toetajale. Peaminister Andrus Ansipi kinnitusel arvestatakse otsuse tegemisel KAPO soovitustega ning inimesele, kes teeb Eesti riigi vastast propagandafilmi, ei saa peaministri sõnul kodakondust väljastada. «On täiesti ilmselge, et riigi kodanikud peavad olema lojaalsed oma riigile, peavad austama oma riiki. Täpselt samasugused nõuded esitatakse ka nendele inimestele, kes soovivad saada riigi kodakondsust,» lausus Ansip. «Kui üks inimene finantseerib või teeb riigivastast propagandafilmi, siis see ei tulene kindlasti lojaalsusest ja sellisele inimesele ei saa anda eriliste teenete eest kodakondsust,» kinnitas peaminister. KAPO komissar Martin Arpo kinnitas AK-le, et tegemist on tüüpilise propagandafilmiga, kus kasutatakse Venemaale iseloomulikke propagandavõtteid. Arpo sõnul kannab antifašismi silti filmis kõik, mis seondub NSV Liidu ja teiste kommunistliku ideoloogia kandjate tegevusega II maailmasõja ajal ja pärast seda ning toonaste sümbolite tänaste kandjate tegevusega. Filmi läbib pronkssõduri juures toimuv, positiivse kangelase ehk antifašisti rollina näidatakse öise vahtkonna tegevust. Filmi auditooriumiks võisid KAPO hinnangul olla nii Eestis kui Venemaal elavad mitte-eestlased. Põhjuseid, miks film ei ole auditooriumini jõudnud, võib KAPO hinnangul olla mitmeid. Üks on näiteks võimalus, et oodati sobivamat aega. KAPO hinnangul näitab Eesti probleemidele keskendumine ennekõike, et silmas peeti Eesti publikut. «Loomulikult teeb ärevaks ka see mõte, et kui sarnast filmi näidatakse Venemaal näiteks mõnes telekanalis või suuremale Vene auditooriumile, siis millise mulje see loob Eestist, milleks selline film võib Venemaa avalikkust ette valmistada, milliseid otsustusi see võib kaasa tuua Venemaal poliitilisel tasandil, arvestades sellega, mida seda filmi vaadanud auditoorium hakkaks edaspidi toetama või nendelt poliitikutelt ootama,» kommenteeris Arpo filmi võimalikku mõju Venemaal. Majandusministeeriumist teatati AK-le, et Filatovi soovi saada kodakondsus on toetanud Transiidi Assotsiatsioon ja Tallinna Sadam. Minister on aga Filatovile kodakondsuse andmist toetades suuresti asutuste ja ühingute soovi vahendaja valitsusele.