Keskerakond peab võtma poliitilise vastutuse Kohtla-Järve elanike inimväärikuse alandamise eest

Juba aastaid on Kohtla-Järve Linna Volikogu ja Linnavalitsus eiranud Kohaliku Omavalitsuse Korralduse Seadust (KOKS) ja mitte osalenud kohtlajärvelaste elamistingimuste parandamisel.
Linna arengukavas on vaid … visioon 2016. aastaks, mis ajaks luua tingimused, et iga linnaelanik võiks elada sanitaar-, tuleohutus- ja ehitusnormidele vastavas majas.Kohtlajärvelased on heitunud ega julge isegi enda kaitseks enam midagi öelda … oodatakse vaid kevadet.

Pole näiteid, et omavalitsus oleks elanikke abistanud kortermajade ühistute loomisel, et ühistud oleks saanud alustada nn valgelt lehelt. Ühistutele anti üle korrusmajad, mille keskküttesüsteem oli rikutud (radiaatorid välja lõigatud) või muul viisil mittetöökorras. 

Omavalitsuse suutmatus linlaste elu-olu probleeme lahendada on viinud selleni, et 21. sajandil peavad Kohtla-Järve kesklinna korrusmaja elanikud antisanitaarsetes tingimustes – ilma kütteta, veeta kanalisatsioonita. 
Kohalik võim jätkab juba 10 aastat kestnud põhimõttel – mida hullem, seda parem!

Arvan, et Keskerakonnal, Kohtla-Järve Linna Volikogul ja Linnavalitsusel on aeg vaadata peeglisse – tunnistada oma saamatust kohtlajärvelaste elujärje parandamisel ning võtta poliitiline vastutus elanike inimväärikuse alandamise eest.

Avo Blankin
endine kohtlajärvelane