Kiisler: Ida-Virumaal peaks olema rohkem riigiasutusi

Kiisler: Ida-Virumaal peaks olema rohkem riigiasutusi

(13)

Postimees, Raul Sulbi, 15.03.2010 19:40

Regionaalminister Siim-Valmar Kiisler leidis riigikogus arupärimistele vastates, et kindlasti peaks Ida-Virumaal olema rohkem riigiasutusi, kuid olulisi riigi institutsioone sinna viia saab kindlasti demokraatlikus riigis olema keeruline. 
Keskerakondlane Valeri Korb küsis regionaalministrilt, kuivõrd tõsine oli justiitsminister Rein Langi ettepanek viia üle Ida-Virumaale riigikontroll ja õiguskantsleri büroo.

«Eks seda peab justiitsministrilt endalt küsima, tõsiduse gradatsiooni, aga see oli tema kirjalikult väljendatud seisukoht, mille ta edastas siseministeeriumile,» nentis Kiisler.

Kiisler leidis, et riigiasutusi peaks olema Ida-Virumaal rohkem, et sidustada Ida-Viru ülejäänud Eestiga rohkem just inimeste tasemel, et elanikkond liiguks ja suhtleks omavahel tihedamalt.

«Ma arvan ka, et seda on kergem teha eelkõige nende riigiasutuste või riigiasutuste allüksuste osas, mis luuakse. Näiteks kui tehakse, näiteks koondatakse raamatupidamist mõnel ametil ühte kohta kokku, siis selle uue üksuse loomine Ida-Virumaale on kindlasti tunduvalt kergem, kui mingi olemasoleva kuskil paikneva riigiasutuse üleviimine teise kohta,» avaldas minister veendumust.

«Kindlasti sellist prominentsete selgelt avalikkuse tähelepanu all olevate riigiasutuste üleviimine ei ole kerge demokraatlikus riigis. Me teame siin näiteid teistest riikidest, kus on selliseid asju tehtud, aga demokraatlikus riigis on need protsessid väga keerulised,» sõnas Kiisler.