Koduomanikele terendab maamaksuvabastus

Koduomanikele terendab maamaksuvabastus

www.DELFI.ee
04. juuni 2009 13:01
Riigikogu
Foto: Andres Putting

Riigikogus läbis täna teise lugemise eelnõu, mille eesmärk on anda kohalikele omavalitsustele õigus vabastada koduomanikud maamaksust.

Eelnõu kohaselt võib kohalik omavalitsus vabastada maamaksust isiku tema kasutuses olevalt elamumaalt linnas kuni 0,3 hektari või vallas kuni ühe hektari ulatuses, kui sellel maal asuvas elamus on maksumaksja elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele ja tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu, teatas riigikogu pressitalitus.

Eelnõu teine eesmärk on ühtlustada koduomanike ja pensionäride maamaksuvabastuste seadusega sätestatavad piirmäärad selliselt, et kohalikel omavalitsustel oleks õigus anda ka pensionäridele maamaksuvabastust nende kasutuses olevalt elamumaalt linnas kuni 0,3 hektari ulatuses.

Eelnõu kolmas eesmärk on anda ka kohalikele omavalitsustele võimalus kehtestada maamaksumäärad diferentseeritult maa katastriüksuse sihtostarvete liikide lõikes. Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.

www.DELFI.ee