Kohtla-Järvel algab keskealiste töötute ümberõpe

Töötust võib väärt spetsialist saada
SotsiaalKohtla-Järvel algab uus keskealiste töötute ümberõppe projekt. Projekti pikkus on 20 kuud, selle maksumus 9,8 miljonit krooni, mis saadakse Euroopa sotsiaalfondist.

Ümberõppesse kaasatakse üle 200 30-50aastase inimese. Õpingud edukalt lõpetanud saavad vastava eriala kutsetunnistuse, mis tagab neile tööturul konkurentsivõimelisuse.

„Eelmine keskealistele töötutele suunatud projekt lõppes edukalt juulis ja tänu sellele on 200 koolitusel käinud töötust juba 123 töö leidnud,“ ütles projektijuht Aleksandr Dusman. „Just see fakt ning see, et töötus on Ida-Virumaal endiselt kõrge, ligi 12%, motiveerisid meid ümberõppega jätkama.“

Projekt esitati konkursile, mille rahandus- ning sotsiaalministeerium Euroopa sotsiaalfondi programmi raames korraldasid. Projektide konkurents oli väga tihe ning Kohtla-Järve linnavalitsuse projektile raha määramine tähendab selle tunnustamist.

„Projekt toimub kahes-kolmes etapis ja esimesel kavatseme tööturuameti Ida-Virumaa büroo kaudu leida juba 1. septembriks õppijad viiele erialale, et 1. oktoobrist saaks õppetööd alustada,“ märkis Aleksandr Dusman. „Traditsiooniliselt on algul nn adaptatsioonikursus, seejärel õpetatakse neli kuud eriala, seejärel on praktika töökohal.“

„Keskealised inimesed on sotsiaalses mõttes riskirühm: neil on mõnikord raske tööturu nüüdisnõuetega kohaneda ja kõigist töötutest 70-80% on just keskeas inimesed,“ ütles sotsiaalküsimustega tegelev Kohtla-Järve aselinnapea Niina Aleksejeva. „Praegu tegeleb projekti töörühm tööturu monitooringuga ja õpetatavate erialade valikuga, et vajalikumad välja selgitada.“

Turu vajadusest lähtuvalt moodustatakse muu hulgas ka ehitajate, metallikonstruktsioonide koostemehhaanikute, bussijuhtide ja masseerijate rühm. Sarnaselt eelmise projektiga on kavas moodustada erivajadustega õppijate rühm ja anda neile algteadmised tööks arvutiga.

NIINA VOROPAJEVA 

Põhjarannik

Reede, 1.9.2006