Kunda jõe probleemid..

Kunda jõel olevaid paisusid ähvardab lõhkumine

26.10.2007 10:48

Plaan avada kaladele rändetee Kunda jõel võib viia selleni, et seal tuleks lammutada neli paisu, see mõte ei meeldi aga paisude omanikele.

Keskkonnaministeeriumi algatatud projekt “Vooluveekogude ökoloogilise kvaliteedi parandamine” näeb ette kalapääsude rajamise Kunda jõele, kirjutas Virumaa Teataja.

Ministeeriumi veeosakonna spetsialisti Tiina Pedusaare sõnul suureneb sel moel majanduslikult kasutatavate kalaliikide, nagu lõhe, meri- ja jõeforelli, püügipotentsiaal.
Tehtud keskkonnamõjude hindamise eesmärgiks oli välja selgitada parim lahendus kalatreppide rajamiseks, et saavutada Kunda jõe hea seisund.

Pedusaar selgitas, et muu hulgas on arvamust küsitud ka paisude omanikelt, kõik neist ministeeriumi kava aga ei poolda.

Kunda mõisa paisu üks omanikke Meelis Parijõgi ütles, et projekt on lähtunud kitsalt vaid siirdekaladele parimast lahendusest.

MTÜ Eesti Veskivaramu on pakkunud välja võimaluse teha üks juhtprojekt, mitte hakata korraga kogu riigis paise lõhkuma.

Kunda linnapea Allar Aroni sõnul ei ole keskkonnaministeerium paisude omanikega läbirääkimisi alustanud. Linnavalitsus on tsemenditehase paisu omanik. “Seda ei saa kindlasti lammutada, vaid enne tuleb ette võtta veehaarde suurendamine, vastasel korral jääks tsemenditehas veeta,” rääkis Aron, rõhutades samas looduse kaitsmise vajalikkust.

Aron avaldas kahetsust, et lammutamisele kuulub ka hüdroelektrijaama pais, mis on ajaloolis-kultuuriline vaatamisväärsus.

Toimetas Helve Laasik