Leedu-Rootsi merekaabli ehitus….

Eesti sai kutse osaleda Leedu-Rootsi merekaabli ehituses 26.09.2006 17:28PM Online

Eesti võiks osaleda plaanitava

 Leedu-Rootsi merekaabli

ehitamisel, pakkus välja täna

Majandus- ja

Kommunikatsiooniministeeriumi külastanud Leedu välisminister

Petras Vaitiekunas.

 

 

 

 

 

 

Eesti Energia tellitud merekaabel valmis Rootsis.
Foto: Andrus Karnau

Uue elektrikaabli rajamine pole veel kindel ja hetkel käivad esialgsed uuringud, nentis Vaitiekunas. Ta ütles, et kui projekt teoks saab, võiks Eesti osaleda selles samamoodi, nagu Leedu riiklik energiafirma Lietuvos Energija on osanik Eesti-Soome vahelise Estlinki merekaabli projektis.

Samuti käis Vaitiekunas välja mõtte, et Balti riigid võiksid luua ühise ettevõtte, mis vastutaks Rail Baltica idee elluviimise eest. Rail Baltica tähendab Balti riike ühtpidi Kesk-Euroopaga, teistpidi aga Helsingiga ühendavat kiirraudteed, mis on ka Euroopa Liidu prioriteetsete projektide nimekirjas.

„Mõlemad ettepanekud nõuavad läbitöötamist, aga suhtume neisse konstruktiivselt,” märkis majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar. Ta nentis, et hetkel on aktuaalsem Rail Balticat puudutav idee ja seda on kavas arutada ka oktoobrikuisel kohtumisel projekti Euroopa Liidu poolse koordinaatoriga.

Vaitiekunas teavitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ka sellest, et Leedu on rääkinud läbi Rootsi ja Poolaga, kes on samuti huvitatud osalemisest Ignalina tuumajaama väljaehitamisel. Praegu tegelevad jaama teostatavusuuringuga kolme Balti riigi energiafirmad. Vaitiekunas tundis huvi, mida arvaks uutest osalejatest Eesti.

“Kui on selge Ignalina uue tuumajaama tasuvus, ökoloogilised jm põhimõtted, tuleb selle küsimuse juurde tagasi tulla,” kommenteeris Savisaar.