Lindude kaitseks

Keskkonnaamet

Pressiteade17.04.09

Lindude tahtlik häirimine ja pesade hävitamine pesitsusperioodil on lubamatu

Keskkonnaamet tuletab meelde, et lindudel on alanud pesitsusperiood, seega vastavalt looduskaitseseadusele linde tahtlikult häirida ja nende pesi lõhkuda ei tohi.

Looduskaitseseadus (§ 55 lg 61 p1 ja 2) sätestab, et keelatud on
looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja
kahjustamine või pesade kõrvaldamine, samuti lindude tahtlik häirimine eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal.

Erandiks on juhud, kui on vajalik tagada lennu- või elanikkonna ohutus, vältida põllumajanduse, kalakasvatuse kahjustamist ning teadus- või õppeotstarbel. Neil nimetatud juhtudel tuleb selleks taotleda keskkonnaameti luba.

Eelpoolnimetatud põhjustel saab keskkonnaameti loaga lindude arvukust (v.a.kaitsealused linnud) piirata munade korjamise ja kahjustamisega või jahiulukite nimekirja kuuluvate lindude aastaringse laskmise või püüdmisega (LKS § 58 lg 8).

Paljudel Eestisse varakult saabunud või Eestis talvitunud linnuliikidel
on juba munad pesas, näiteks vareslastel, kodu- ja händkakul. Käbilinnu pojad aga harjutavad juba lendamist.
Täna algas riigimetsas seoses lindude pesitsusperioodiga raierahu. 

Aet Truu
Keskkonnaameti pressiesindaja
6272 195
51 08854