Lühikokkuvõte lähenevatest projektikonkurssidest

Edastame lühikokkuvõtte projektikonkurssidest avalikule, mittetulundus- ja ärisektorile:
 
* Toetus mõisakoolidele, 29. aprill. http://blog.projektid.ee/moisakoolid
 
* Eelinfo: Šveitsi Vabaühenduste Fond avaneb aprillis. http://blog.projektid.ee/sveits-eelinfo
 
* HTM ja ENTK avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine investeeringute kava täiendamiseks projekti kavandite esitamise lisavoor, 16. mai.
http://blog.projektid.ee/ank
 
* Eelinfo: maikuus on võimalik taotleda Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid meetme 1.3.3 „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” abil lapsehoiu-, tugiisiku- ja isikliku abistaja teenuse osutamiseks. http://blog.projektid.ee/toolesaamine/
 
* Eesti arengukoostöö projektid Gruusias, Moldovas ja Ukrainas, 9. mai.http://blog.projektid.ee/gruusia-moldova-ukraina
 
Jooksvalt avatud konkursid ettevõtetele:
 
* EAS arendustöötaja kaasamise toetus. http://blog.projektid.ee/arendustootaja/
 
* EAS ekspordi arendamise toetus. http://toetus.projektid.ee/eksport
 
* EAS teadmiste ja oskuste arendamise programm. http://toetus.projektid.ee/eas_teadmiste_ja_oskuste
 
* Ülevaade ettevõtetele suunatud Leader meetme tähtaegadest. http://blog.projektid.ee/leader-firmadele/
 
Koolitused:
* Avalikule ja mittetulundussektorile avasime äsja veebipõhise kursuse, kus saab õppida koostama projekti (täitma projektitaotluste lahtreid, koostama eelarvet (sh valemitega näidised), analüüsima vigu jne). Nüüdsest on õppematerjali näidised võimalik täiesti tasuta endale tellida meilile, tee seda kohe http://e-kursus.projektid.ee.
 
* Erinevaid toetusvõimalusi tutvustame ärisektorile 26. mail http://toetus.projektid.ee/26mai. Anname koolitusel ka individuaalset nõu, välkkonsultatsioone ja saame kommenteerida ka Teie projektide ideid.
 
Markus A. Kõiv
Projektiekspert OÜ juhataja
tel 626 3236
www.projektid.ee