Maanteeameti plaanid…

Maanteeamet kaalub Jõhvi ja Narva vahelise teelõigu laiendamist
MajandusKuigi maanteeameti lähiaastate plaanidesse ei mahu Jõhvi ja Narva vahelise maantee neljarealiseks ehitamine, kaalutakse siiski mitmeid variante, kuidas väiksemate lõikude rekonstrueerimisega seda autoteed ohutumaks muuta.

Jõhvi ja Narva vahelisel maanteelõigul käisid viimati suuremad remonditööd 2004. aasta suvel, mil paigaldati uus teekate. Nüüd mõlgutab maanteeamet mõtteid selle teelõigu etapiviisilisest laiendamisest.

Maanteeameti planeeringute osakonna juhataja Tõnis Tagger ütles, et järgmisel aastal on kavas koostada Jõhvi-Narva maantee rekonstrueerimise eelprojekt. Selle põhjal on kavas hinnata, millistes lõikudes tuleks esmajärjekorras töid alustada. “Lähiaastatel ei ole reaalne ehitada kogu see teelõik neljarealiseks. Kuid seda võidakse teha üksikutes ohtlikumates kohtades. Samuti tuleb hinnata, kus oleks otstarbekas õgvendada kurve. Muu hulgas näiteks tasub kaaluda Sillamäe ümbersõidutee rajamist,” lausus Tagger, kelle sõnul on praegu tegu üldise kavaga. Eelprojekt peaks aitama teha konkreetsema tööde kava ning määratleda, mis tuleks ära teha lähiaastatel ja mis jääks kümne aasta peale.