Magusaim projekt

Magusaim projekt

 

Justiitsministeerium valib iga aasta organisatsiooni siseselt aasta projekti. Nagu pidulikult tordilt paistab, peeti tänavu parimaks kiirmenetlust. Mõeldud on see kergemate kuritegude kiirendatud lahendamiseks, kui nende toimepanemise asjaolud on selged ja tõendid piisavad asja kohtulikuks arutamiseks kiirkorras ehk 48 tunni jooksul alates kahtlustatava kinnipidamisest. GERT KELU