Metsavarumine kriitiline

Metsatööstuse liit: olukord metsavarumises on kriitiline

06.12.2006 14:10

Metsatööstuse liidu väitel on olukord metsavarumises algava raiehooaja eel kriitiline, sest uuest aastast jõustuv metsaseadus on peatanud üle 70 protsendi erametsade majandustegevuse.

Metsaregistri andmeil on 1. detsembri seisuga kehtestatud metsamajandamiskavasid 343 000 hektari erametsa majandamiseks. Eesti Metsatööstuse Liidu (EMTL) tegevdirektor Andres Talijärv ütles ETV24-le, et 1,1 miljonist hektarist erametsast on seega võimalik normaalselt majandada vaid 27 protsendil pindalast.

Tema sõnul on majandamiskavade koostamine ja kehtestamine tänavu praktiliselt seiskunud, sest puuduvad uuest aastast jõustuvad metsamajandamise eeskirjad.

Talijärve väitel on majandamiskavade puudumine viinud selleni, et raiemahud on langenud alla ühtlast kasutust tagavat piiri. Viimase hooaja raie oli tema sõnul 6,8 miljonit tihumeetrit, kuid oleks võinud olla 12,6 miljonit tihumeetrit.

“Algav raiehooaeg jääb erametsades praktiliselt vahele, sest kehtestatud metsamajanduskavadega metsades on raied suuresti juba toimunud. Uute kavade koostamine ja kehtestamine ning raiete vormistamisega seotud bürokraatia võtab aega vähemalt kaks kuud, seega ei saa enne märtsi metsa majandamisega tegeleda ka juhul, kui ilmastik on soodne ja metsaomaniku huvi on olemas,” seletas ta.

Talijärv ütles, et EMTL tahab keskkonnaministeeriumilt teada saada, miks eeskirjad puuduvad ning miks pole kavu kehtestatud, kuid ministeerium ei ütle.

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas asuva metsakaitse- ja metsauuenduskeskuse direktori asetäitja Enn Pärt ütles, et vajalikud eeskirjad on ettevalmistamise lõppjärgus ja kinnitatakse keskkonnaministri poolt kõigi eelduste järgi veel sel aastal.

“Metsamajandamiskavade koostamine ja nende kehtestamine ei ole seiskunud, vaid toimub senikehtiva seadusandluse alusel. On paratamatu, et seadusandluse oluline muutumine aeglustab lühiajaliselt vaadeldavate toimingute, eelkõige metsamajandamiskavade koostamise tempot,” seletas ta.

Pärti sõnul ei ole väga oluline osa metsaomanikest näidanud üles huvi metsamajandamiskavade kehtestamise vastu. Metsaregistris on alla 10aastaseid (metsamajandamiskava maksimaalne kehtivusaeg) metsainventeerimisandmeid registreeritud 620 000 hektaril.

Ta lisas, et abistamaks erametsaomanikke uute metsamajandamiskavade koostamisel näeb uus metsaseadus ette nende koostamise osalist kompenseerimist (kuni 70% maksumusest) SA Erametsakeskus kaudu. Toetust on Pärti sõnul järgmisel aastal kavas ka oluliselt suurendada.

Oliver Kahu