Naised jälle kaevandusse…

 Riik lubab naised jälle kaevandusse
VariaPool sajandit pärast seda, mil naistel keelati põlevkivikaevandustes allmaatöödel töötamine, võib õrnem sugu taas koos meestega maa alla rassima minna, kui riigikogu sellekohase eelnõu heaks kiidab.

27. aprill 1955 Kukruse kaevanduses. Naised maa all on veel täiesti tavaline nähtus, kuni nad mõni aasta hiljem kaevandusest minema saadetakse. Pool sajandit hiljem lubab Eesti riik nad Euroopa Liidu survel tagasi maa alla rassima.

Seni kehtiva töölepinguseaduse lisa kehtestab pika loetelu ameteid, kus naistel töötamine on keelatud. Sealhulgas on seadusepunktis eraldi välja toodud kaevandustööd ning valitsuse kehtestatud nimekiri ütleb, et naistele on keelatud tegutsevate ning ehitatavate kaevanduste all- ja pealmaatööd, välja arvatud laskumine ettevõtte maa-alustesse osadesse seoses stažeerimisega õppetöö ajal või laskumine sinna mittefüüsilise töö tegemiseks. See viimane lubab naistel töötada näiteks markšeideritena