Narva 6. kooli direktorile algatusvõime eest noomitus…

Narva koolidirektorit karistati liigse esimese klassi avamise eest
HaridusNarva 6. kooli, kus linnavalitsus lubas ainsa koolina ühe esimese klassi avada, direktor Svetlana Kolpakova sai hiljuti noomituse. Ta julges linnavõimude määrust eirata ja koolis, kuhu 37 tulevase esimese klassi lapse vanemat olid avalduse esitanud, kaks esimest klassi avada.

Narva kultuuriosakonna haridusteenistuse juhataja Jelena Vassiljeva keeldus noomituse põhjust kommenteerimast, viidates sellele, et tema pole seda dokumenti ette valmistanud, pealegi pole tema Kolpakova tööandja. Ajalehel ei õnnestunud ühendust saada Narva abilinnapeaga kultuuri ja hariduse alal Jelena Torokveiga ega ka kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutusega, sest mõlemad on haiguslehel.

Narva 6. kooli direktor Svetlana Kolpakova ütles Põhjarannikule, et ta on juba vaidlustanud oma noomituse Ida-Virumaa tööinspektsiooni töövaidluskomisjonis.

„Ma ei arva, et oleksin seadust rikkunud, sest linnavõimudel ei tuleks üldse reglementeerida, kui palju õpilasi on koolil õigus vastu võtta. Meile normi kehtestamine tähendab tegutseda just meie kooli avalduse esitanud lastevanemate tahtmise vastu.“

Peale selle ei langetanud direktor otsust kaks esimest klassi avada ainuisikuliselt, selle kiitis heaks koolikollektiiv ja seda soovitas hoolekogu.

Ei saanud tegutseda lastevanemate soovide vastu

Kohtuprotsess, kus kool vaidlustab Narva linnavalitsuse määruse, mis lubab neil ainult ühe esimese klassi komplekteerida, pole veel lõppenud. Kooli protsessil esindav jurist Aleksandr Gamazin ütles Põhjarannikule, et ta ei saa aru, milles seisneb direktori distsiplinaarõiguse rikkumine. „Kas Kolpakova on süüdi selles, et 37 esimese klassi õpilaste vanemat tema poole pöördusid? Ta oli sunnitud kõiki vastu võtma, sest lastele ju konkurssi ei korralda. Direktor pole ka süüdi selles, et seadus kehtestab klassis õpilaste piirarvuks 24 inimest. Seadust täites oli direktor sunnitud kaks esimest klassi avama,“ arvab jurist.

IRINA TOKAREVA    
Reede, 13.10.2006    Põhjarannik